Za novu kategoriju trgovac-pojedinac propisana samo osnovna škola

Osmog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH u Federaciji će stupiti na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, a njime je uvedena nova kategorija trgovca, trgovac-pojedinac, koji isključivo ličnim radom obavlja trgovinu namalo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice.

 

Za kategoriju trgovac-pojedinac, ublažen je kriterij stručne spreme i propisana je samo osnovna škola – izjavio je u razgovoru za Fenu federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Obrazlažući novine ugrađene u navedeni Zakon kaže da se njegovom primjenom “stranim državljanima briše obaveza da imaju radnu dozvolu kao uslov za izdavanje odobrenja za otvaranje trgovačke radnje”.

Organizatori pijaca, kako je istakao, bit će obavezni da prodajna mjesta iznajmljuju samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima.

– Ovim zakonom će se ostvariti značajno smanjene sive ekonomije, odnosno aktuelnog stanja na terenu, koje su utvrdili nadležni inspekcijski organi, konkretno  – da se značajan broj pojedinaca bavi trgovinom bez ikakve dozvole ili odobrenja, da cijene usluga organizatora pijace nisu transparentne i istaknute, a da se naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa – konstatuje Vujanović.

Također, zakonima iz oblasti finansija za ovu novu zakonsku kategoriju trgovac-pojedinac su kreirani veoma povoljni uslovi za registraciju i poslovanje na zakonit način, odnosno prestanak poslovnog djelovanja u području sive ekonomije.

– Detaljnije rečeno, za trgovca-pojedinca je kreiran veoma povoljan ‘finansijski zakonski okvir’ za poslovno djelovanje koji se sastoji od plaćanja obaveznih zakonskih doprinosa za PIO, osnovno zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti na osnovu povlaštene osnovice koja iznosi oko 380 KM, sa zbirnim iznosom svih doprinosa nakon obračuna od oko 158 KM. Također, djelatnost trgovca-pojedinca ima tretman niskoakumulativne djelatnosti iz grupe djelatnosti slične obrtu, gdje pojedinac djelatnost obavlja samostalno svojim ličnim radom, kojim je omogućen status plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70 KM – naglasio je.

Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Osim toga, donošenjem ovog zakona obrisan je član 13. iz starog zakona koji je, po ocjeni Evropske komisije, predstavljao protekcionističku mjeru, te se njime narušavala dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju  Tim članom bilo je određeno da u svim trgovačkim objektima s površinom većom od 1.000 metara kvadratnih, u asortimanu robe mora biti najmanje 50 posto domaćih prehrambenih proizvoda.

– Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  bit će kompletirani svi zakonski preduslovi za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovačkoj organizaciji (WTO)  – poručio je u razgovoru za Fenu federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

(Business magazin)