Za godinu dana ugašeno desetak metalskih firmi

Materijalni položaj velikog broja radnika u metalskoj industriji izuzetno je težak, a dodatno opterećuje činjenica da je tokom posljednjih godinu dana ugašeno desetak metalskih firmi i da je izgubljeno oko dvije hiljade radnih mjesta, rečeno je na sjednici Upravnog odbora Sindikata metalaca Federacije BiH.

 

Upravni odbor Sindikata metalaca Federacije BiH uputio je zahtjev Savezu samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) u kojem od predsjednika SSSBiH traži da hitno sazove sjednicu Glavnog odbora SSSBiH na kojoj bi se razmotrila aktuelna situacija i sa koje bi bio upućen hitan zahtjev za održavanje vanredne sjednice Parlamenta Federacije BiH radi donošenja određenih zakona.

To se odnosi na Zakon o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu od 01.04.1992. do 31.12.2015. godine (tzv. Zakon o uvezivanju radnog staža), kao i na izmjene Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak s ciljem smanjenja obaveza na plaće, a radi neutralisanja po radnike negativnih efekata oporezivanja naknada koje nemaju karakter plaća.

Tu su i izmjene Zakona o stečajnom postupku, kojim će se sva potraživanja radnika iz radnog odnosa svrstati u viši isplatni red, a sam postupak stečaja učiniti bržim i efikasnijim sa težištem na restrukturiranje firmi, a ne njihovu likvidaciju. Također, iz Sindikata metalaca traže donošenje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakona o štrajku u formi usaglašenoj između socijalnih partnera.

– Ukoliko se ne pokrenu odgovarajuće aktivnosti na realizaciji ovih zahtjeva, Upravni odbor Sindikata metalaca Federacije BiH usmjerit će svoje naredne aktivnosti na definisanje i organizovanje oblika industrijskih akcija i sindikalne borbe, kojima će, u skladu sa zakonskim odredbama i odgovarajućim pravilima sindikata, i izvan nadležnih institucija energično vršiti pritisak da se nađe izlaz za nikada teži položaj radnika – navodi se u saopćenju Sindikata metalaca FBiH.

(Business magazin)