Za četiri godine nije urađena nijedna transplantacija u BiH

Jasminka Mujkanović, predsjednica Donorske mreže BiH, smatra da Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je Parlament FBiH usvojio krajem prošle godine, neće ništa radikalno promijeniti kada je u pitanju doniranje organa u našoj državi.

Suglasnost obitelji
– Mi smo i ranije imali zakon o doniranju organa, tako da problem nije u regulativi, već u svijesti ljudi. Možemo uvesti stotinu zakona, a opet nećemo imati uzimanja i presađivanja organa s osoba kod kojih je nastupila moždana smrt. Mi nikoga ne možemo natjerati na taj korak, ali moramo raditi na promjeni svijesti – kaže dr. Mujkanović. Inače, prema novom zakonu, transplantacija organa i tkiva s umrle osobe moguća je ako postoji suglasnost donora dana za života, a ako nje nema, onda će se tražiti suglasnost obitelji. Donorska suglasnost bit će evidentirana u centru za transplantacijsku medicinu pri Federalnom ministarstvu zdravstva, koji se treba formirati. Do njegove uspostave, uzimanje organa i tkiva s umrle osobe odvijat će se uz suglasnost donorove obitelji, što znači da će dosadašnja praksa biti nastavljena sve do formiranja registra. Ostavljen je rok od pet godina da se on formira. – Nama ništa ne znači registar. I da ga imamo, pitanje je tko će se prijaviti za donaciju organa. Nema humanizma i humanih djela jer je svijest građanstva o doniranju organa zadržana na minimalnom nivou – ističe Mujkanović.

Prebacivanje nadležnosti
Naglašava da se, nažalost, i u bolnicama vrlo malo priča o moždanoj smrti ljudi. Mujkanović tvrdi da se takve smrti i ne utvrđuju, što bi se moralo promijeniti. – Dešava se, međutim, da se u bolnicama uopće ne pita hoće li obitelj darovati organe. Stvar je što se kod nas nadležnost prebacuje s kantonalnih na Federalno ministarstvo zdravstva. Direktori bolnica trebali bi mjesečno praviti izvješća o takvim smrtima – kaže Mujkanović i naglašava da se BiH ne može učlaniti ni u Eurotransplant, jer mora imati najmanje 12 kadaveričnih transplantacija godišnje. Podsjeća da od 2006. godine, kada je presađeno pet organa s kadavera, do danas nije urađena nijedna takva transplantacija. – To je sramotno – zaključila je Mujkanović.

 

Podaci o pacijentima
• 500 ljudi treba presađivanje bubrega
• 90 ljudi treba presađivanje jetre
• 220 ljudi treba presađivanje rožnjače

Upitnik za građane
Uz Zakon, parlamentarci su usvojili i odluku da se stanovništvo u FBiH izjasni želi li darovati svoje organe i tkiva nakon smrti ili ne. Planirano je da Federalno ministarstvo pripremi upitnik koji će građanima biti dan prilikom posjete ljekaru primarne zdravstvene zaštite.

(Dnevni avaz)