Vijesti iz BiH

VTK BiH danas potpisuje sporazum FARMA o partnerstvu s USAID-om i SIDA-om

Vanjskotrgovinska komora BiH potpisat će danas u Sarajevu sporazum o partnerstvu s projektom Farma Američke agencije za razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), koji ima za cilj povećanje zaposlenosti pružanjem pomoći proizvođačima i prerađivačima hrane u BiH.

Projekt Farma treba osigurati pomoć poljoprivrednim udruženjima, zadrugama, tržišnim integratorima, malim i srednjim poduzećima u ciljanim sektorima kako bi iskoristili prednosti domaćih, regionalnih i međunarodnih tržišnih prilika. U BiH projekt Farma će svoje ciljeve ostvariti suradnjom sa sektorima voćarstva i povrtlarstva, mljekarstva te proizvodnje i prerade aromatičnog bilja i meda.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend