Vlada KSB raspravljala o plaćama i nabavci udžbenika za školarce

U četvrtak je u Travniku održana 46. sjednica Vlade KSB na kojoj se, između ostalog razgovaralo o rebalansu proračuna, kreditu, usklađivanju primanja, ali i o nabavci udžbenika za školarce.

Osiguranje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola je uobičajena praksa u našoj županiji, koju ćemo i dalje provoditi. Mi smo bili prva županija od svih 10 u Federaciji koja je uvela besplatne udžbenike. Neke i danas to nažalost nemaju. Nabavku udžbenika jednim, manjim dijelom pomogne federalno ministarstvo, mislim samo za učenike prvih i šestih razreda, a ostalo nabavimo od naših proračunskih sredstava“, rekao je ministar Bojan Domić.

Premijer, Tahir Lendo, govorio je o rebalansu proračuna, kreditu i želji ove Vlade da se materijalna primanja usklade sa stvarnim potrebama, a više o tome pogledajte u našem videu.