Vlada FBiH: Vitezitu 300 tisuća KM

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o raspodjeli dijela tekućih grantova “Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, kojom se raspoređuje iznos od 1,6 milijuna KM.

 

Sredstva od po 300.000 KM, namijenjena povećanju osnovnog kapitala i obrtnih sredstava, a radi prevazilaženja teškog materijalnog stanja dodjeljuju se “Hidrogradnji“ d.d. Sarajevo, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i PS “Vitezit“ d.o.o. Vitez. S istom svrhom, 250.000 KM bit će dodijeljeno “Binas“ d.d. Bugojno i 450.000 KM “KTK Visoko“ d.d. Visoko. Korisnici ovih sredstava dužni su Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim proračunskim sredstvima.