VLADA FBiH: U planu zapošljavanje 21.000 osoba s biroa

Očekivanja su da će od 2017. do 2020. godine Federacija BiH ostvarivati kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, koliko i u 2019. i 2020. godini. U istom razdoblju se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8 posto, a u 2019. i 2020. godini se očekuje rast uvoza za 7,2 posto i 6,4 posto.

 

Ekonomska aktivnost u BiH, a tako i u FBiH, povećana je zahvaljujući pozitivnom međunarodnom okruženju i domaćoj tražnji, a time je došlo i do povećanja makroekonomskih indikatora kao što su BDP, zaposlenost, industrijska proizvodnja, te intenziviranje vanjskotrgovinske robne razmjene.

Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade Federacije BiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,2 posto u 2017. godini, od 2,5 posto u 2018. godini i od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj registriranih nezaposlenih osoba je u 2016. smanjen za 3,1 posto u odnosu na 2015. godinu. U 2017. godini se očekuje smanjenje za 2,8 posto, u 2018. za 2,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini za tri i 3,5 posto.

Vlada Federacije BiH, s ciljem smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja poslovnog ambijenta, namjerava koristiti sve raspoložive instrumente za veću naplatu javnih prihoda. Korištenjem porezne politike i većim angažmanom poreznih i inspekcijskih organa moguće je ostvariti znatniju naplatu proračunskih prihoda.

Uredbom Vlade Federacije BiH o poticanju zapošljavanja, čija je primjena počela 2016. godine ostvareni su značajni rezultati u smanjenju nezaposlenosti. Stoga je i poduprla inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt potpore zapošljavanju u ukupnom iznosu do 50 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 29.447.500 eura.

Ovaj je projekt usko vezan za djelokrug rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i bit će provođen u razdoblju od 2017. do 2021. godine.

Projekt ima dva konkretna cilja: povećanje formalne zaposlenosti u privatnom sektoru putem programa za različite kategorije nezaposlenih, te unaprjeđenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima.

Provedbom ovog projekta planirano je zapošljavanje više od 37.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, od čega u Federaciji BiH oko 21.000 osoba s biroa za zapošljavanje tijekom četiri godine iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško zapošljivih.

Programi uključuju subvencioniranje plaća, obuku uz rad, kao i samozapošljavanje osoba koje planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti revidirani na temelju godišnjih rezultata zapošljavanja, a u ovaj projekt će biti uključeni svi sektori gospodarstva.

/HMS/