Vlada FBiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o trezoru u Federaciji BiH, koji utvrđuje da njime upravljaju ministarstva financija, gradovi, općine i izvanproračunski fondovi, a njime, kao osnovnom organizacionom jedinicom, rukovodi pomoćnik ministra, odnosno rukovodilac službe za financije.

Trezor je nadležan za upravljanje novčanim sredstvima i računima koji su u sistemu Jedinstvenog računa trezora (JRT), kao i za planiranje novčanih tokova koje odobrava Odbor za likvidnost, a služe kao osnova za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka budžetskih korisnika.

Vlada FBiH danas je prema Vijeću ministara BiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Kako bi bila obezbijeđena financijska stabilnost javnog RTV emitiranja u BiH, odnosno sva tri javna RTV servisa (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ¬ RTV RFBiH i Radiotelevizija Republike Srpske – RTRS), Federalna vlada predlaže da mjesečnu naknadu za RTV taksu naplaćuju korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika.

U cilju zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u 2016. godini manji od iznosa najniže po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju,Vlada FBiH danas je donijela Odluku o njihovom sufinansiranje iz sredstva koja su za te namjene, u iznosu od 6.613.048 konvertibilnih maraka, predviđena ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Vlada FBiH je za sedam privrednih društava dala prethodne suglasnosti za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu. Suglasnost je data za kompanije Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica, Lović&Co d.o.o. Lukavac i HANO d.o.o. Sarajevo za kredite od po 600.000 KM, Fram Ziral d.o.o. Mostar za 268.000 KM, Zvrko d.o.o. Travnik za 200.000 KM i UNIS Ginex d.d. Goražde za kredit od 300.000 KM i za privredno društvo Delibašić Poliuretani d.o.o. Kakanj 514.247 KM.
Federalna vlada dala je suglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Ukupna vrijednost kredita je jedanaest miliona eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno sa 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030).

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH izmijenila je prošle godine donesenu Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz koje je brisano da je uslov za sniženje ove cijene potpisivanje novog ugovora o snabdijevanju s distributerima gasa.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o inicijativi za naplatu dijela klirinškog duga nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prema bivšoj SFRJ putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Danas je doneseno i više kadrovskih odluka i rješenja.

Izvor: klix.ba