Vjernička priprava za Božić

Blagdanu Božića prethodi priprava. Crkvena priprava se zove advent ili došašće, a počinje prvom nedjeljom adventa. Nekoć su je posebno označavale mise zornice, danas sačuvane uglavnom po manjim sredinama. U naše vrijeme sve prisutniji znak adventa, koji ukazuje na Božić, postaje adventski vijenac, posebno u gradskim sredinama. I nekoć i danas u adventu vjernici pristupaju ispovijedi i pričesti, da bi tako slavili blagdan Božića u punoj vjerničkoj opredijeljenosti. Vjernička priprava se ne može svesti samo na taj spomenski sadržaj pa advent predstavlja crkvenu pripravu koja želi upraviti vjernike samoprosudbi vlastitog života i djelovanja u svjetlu kršćanskog morala.

Kao neposredni znak dostatne pripravljenosti na proslavu Božića traži i osobit čin pokore, pristup sakramentu pomirenja ili ispovijedi. Upravo po adventskoj ispovijedi i Božićnoj pričesti Božić ima značenje obnove i novog zaleta u vjerničkom životu. Božićnu pripravu narodno nazivlje izričito usmjeruje Božiću nazivajući dane sv. Katarine, Bezgrešnog začeća ili sv. Lucije prvo čelo Božića tako da božićni krug zimskih narodnih običaja započinje s vremenom adventa, a završava sa Svijećnicom i danom sv. Blaža. Počimanje tog božićnog kruga dijelom odstupa od početka vremena crkvene priprave za Božić, jer se u nekim krajevima spomenutim danima počimanja mogu pribrojiti i dani sv. Barbare i sv. Nikole, također bogati narodnim običajima. Došašće ili Advent traje četiri tjedna. Počelo se obilježavati u četvrtom stoljeću na Istoku, a od 7. stoljeća ustaljeno je i na Zapadu. To vrijeme priprave vjernika za blagdan Isusova rođenja počinje nedjeljom koja pada između 27. studenog i 3. prosinca i traje do Badnjaka, a uobičajene su mise zornice, dok je najpoznatije vanjsko obilježje tradicionalni adventski vijenac. Taj ukrasni vijenac od zimzelenih grančica s četiri voštane svijeće stavlja se na stol prve nedjelje Adventa, kad se zapali prva svijeća. Svake sljedeće nedjelje upali se još po jedna, tako da četvrte nedjelje gore sve četiri svijeće. Neki stavljaju vijenac na ulazna vrata kuća ili stanova.