Vizna liberalizacija: dodatne garancije tražit će, uz Francusku, i Njemačka, Nizozemska, Belgija i Danska

Bosna i Hercegovina na putu do liberalizacije viznog režima, koja je najavljena do kraja ove godine, nailazi na mnogobrojne prepreke. Tako će sada, da bi nam bila odobrena liberalizacija viza, dodatne garancije u borbi protiv organiziranog kriminala od vlasti BiH tražiti, uz Francusku, i Njemačka, ali i Nizozemska, Belgija i Danska. Prema informacijama koje su dostavljene Ministarstvu vanjskih poslova BiH, njemačko Ministarstvo unutarnjih poslova razmatra mogućnost priklanjanja francuskom inzistiranju da BiH i Albanija ponovno budu skinute s dnevnog reda dok ne pruže dovoljno dokaza da su spremne ispuniti preuzete obveze.

Europski parlament je početkom ovog mjeseca velikom većinom glasova podržao viznu liberalizaciju za BiH i Albaniju, a sada se čeka odluka Vijeća ministara EU.