Vitezitu milijun maraka za uvezivanje staža radnicima

Jedna od posrnulih firmi namjenske industrije u BiH je i PS “Vitezit” iz Viteza, koje je od Vlade FBiH od naplaćenog iračkog duga, nedavno, dobilo milijun KM za uvezivanje staža radnika, i još 300.000 KM, kao pomoć poduzeću. Da se radi o simboličnoj pomoći, koja ne može riješiti ni dio problema ove firme, koja se nalazi u višegodišnjoj agoniji i dugu većem od devet milijuna KM, potvrđuje revizorski izvještaj o poslovanju, kao i riječi radnika, koji ne znaju šta ih čeka i imaju li se čemu nadati. Kako je za “San” rekao Franjo Kovač, predsjednik sindikata “Vitezita”, dodijeljena sredstva i odluke o preraspodjeli sredstava od iračkog duga, najblaže rečeno su zbunjujuće. – Ne znam na osnovu čega je “Vitezit” dobio najmanje sredstava i kako je preraspodjela napravljena, jer ako je za uvezivanje staža, to nije ni približno potrebnim sredstvima za 220 radnika, od kojih svaki ima i po 15 godina neuvezanog staža! Činjenica je da su svi ostali dobili više, a da mi s ovim staž možemo uvezati za 50 do 60 ljudi. Ostale obveze prema radnicima da i ne spominjemo, kaže Kovač.

U tvorničkoj cjelini u kojoj Kovač radi, a koja proizvodi plastični eksploziv, zaposleno je 220 radnika, od kojih je oko 100 na prinudnom godišnjem odmoru, jer trenutačno nema sirovina za rad. – Mi smo sa svojim preblemima i zahtjevima išli i prema Ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, koje je upoznato sa stanjem u firmi, ali do sada ništa nije poduzelo. Mi hoćemo da se stanje s “Vitezitom” konačno riješi, jer da država to želi, može sve uraditi za 24 sata. Ako ne želi, neka nas proda, samo da se više ne mrcvarimo ovako, kaže Kovač. Iako radnici primaju koliko-toliko redovne plaće, problemi u kojima se poduzeće nalazi, zahtijeva neke odlučne poteze Uprave i Vlade FBiH. U revizorskom izvješću koje je rađeno prije nekoliko mjeseci, kaže se da je financijska dokumentacija u firmi nedostajala ili je bila nekompletna! Revizori su preporučili pripajanje firmi kćerki, koje se nalaze u krugu “Vitezita” ili stečaj poduzeća, s obzirom da je platežno nesposobno i ima blokirane račune, zbog obveza za poreze i doprinose, koje iznose oko 9 milijuna KM. Revizori nisu bili u stanju utvrditi realnu vrijednost imovine i zaliha “Vitezita”, niti izvršiti procjenu mogućnosti naplate potraživanja od kupaca. Revizori su ustanovili da s radnicima nije potpisan ugovor o radu, već postoje samo rješenja o zasnivanju radnog odnosa iz predratnog i poratnog perioda, dok ugovore o radu imaju samo direktor i dva izvršna direktora! “Vitezit” je inače u 2009. godini imao oko 3,7 milijuna KM gubitka, imovina je vrijedila oko 33,8 milijuna KM, a kapital oko 47 milijuna KM. Protiv firme se vodi 90 sporova, zbog duga od ukupno 9,9 milijuna KM, ali nije utvrđena vrijednost kamate ni troškova postupka.