Vitez: Raspisan natječaj za dodjelu 50 studentskih stipendija

Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2013./2014. godinu. Natječaj je raspisan za dodjelu 50 studentskih stipendija. Pravo prijave na općinski natječaj imaju kandidati koji su:

državljani BiH,

imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,

redoviti su studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u ili izvan BiH, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redoviti samofinancirajući),

–    ne primaju stipendiju od drugoga davatelja.

Pravo prijave nemaju:

–    studenti koji obnavljaju godinu,

–    studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,

–    studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima,

–    studenti apsolventi,

–    studenti stariji od 25 godina.

Bez bodovanja općinsku stipendiju dobivaju:

učenici generacije srednje škole,

studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje završili uspjehom vrlodobar ili odličan,

–   studenti bez oba roditelja,

student invalid s postotkom invalidnosti 90% i 100%;

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu. Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.

Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta su:

1. uspjeh u školi/na studiju

2. materijalni i socijalni status

3. godina studija

4. broj djece u obitelji koja se školuju

5. deficitarni kadar

O ostalim kriterijima, te dokumentaciji, koju je potrebno priložiti, možete se informirati na broju telefona 718-224.  Prijave se predaju na protokol Općine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 17.3.2014. godine, do 15 sati.

(Radio Vitez)