VITEZ: Konferencija „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ organizira  V. ekonomsku konferenciju „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“, koja će se održati 24.11.2017.g. u FC BiH u Vitezu.

 

Cilj konferencije je analizirati efekte dosadašnjeg provođenja reformske agende kao i definiranje potrebnih dodatnih mjera koje će pospješiti njeno daljnje provođenje.

Prema riječima jednog od članova Organizacijskog odbora Amre Kraksner, direktorice Instituta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, potencijalni radovi bi se trebali baviti temom reformske agende u funkciji poticanja gospodarskog razvoja i novog zapošljavanja, s podtemama konferencije, a to su javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost i zaduženost BiH, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada i tendencije u zapošljavanju, reforma socijalne zaštite i mirovina, reforma javne uprave, investicije u BiH, strana ulaganja i monetarno-kreditna politika.

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova koji će obuhvatiti program konferencije, sve izložene radove kao i zaključke konferencije.