Vitez: Javni poziv za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova stambenih objekata i objekata za javnu upotrebu

Općina Vitez poziva stanare zgrada zajedničkog smještaja i korisnike zgrada za javnu upotrebu, da iskažu interes za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova stambenih objekata i objekata za javnu upotrebu. Sanacija se sastoji: iz ugradnje termo-izolacione fasade za objekte zajedničkog stanovanja, a za javne zgrade iz ugradnje termoizolacione fasade i zamjene stare dotrajale stolarije.

Pravo učešća
Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare objekata zajedničkog smještaja, kao i korisnike javnih zgrada (domovi zdravlja,…).
Svi zainteresirani za prijavu na Javni poziv, detaljnije informacije o uslovima za apliciranje mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.
Zgrade zajedničkog stanovanja koje imaju izgrađene balkone ili slične dodatke, a koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta, NEMAJU PRAVO učestvovati u ovom Javnom pozivu.

Preuzimanje dokumentacije
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Vitez može se preuzeti od 20.04.2016., slanjem zahtjeva sa nazivom/brojem i adresom objekta na e-mail: info@opcinavitez.info ili lično preuzimanjem u šalter Sali Općine Vitez, Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez. Sve potrebne informacije, smjernice i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećem linku:

PRIJAVNI OBRAZAC

Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se dostaviti lično u šalter sali Općine Vitez ili putem e-maila sa naznakom za Javni poziv energetske efikasnosti. Pitanja se mogu postaviti do 30.04.2016. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj ili elektronskoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.

Predaja aplikacija zainteresovanosti
Pismo zainteresovanosti sa ispunjenim kriterijima, odnosno s ostalom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu 07:00 – 15:00 sati, na gore navedenu adresu Općine Vitez.
Rok za predaju prijave na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumantacijom dostavljenom u zatvorenoj kuverti, je 12.05.2016.

OPĆINSKI  NAČELNIK 

       Advan  Akeljić  

SMJERNICE UZ JAVNI POZIV

Budžetom Općine Vitez za 2016. godinu iz stavke 821513 „projekti energetske efikasnosti“ predviđen je maksimalni iznos od 100.000,00 KM za cjelokupan projekat energetske efikasnosti.
Programom utroška sredstava budžetske stavke energetske efikasnosti  predviđeno je:

 1. Iznos 70.000,00 KM za  utopljavanja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području općine Vitez, izradom toplinske izolacije zidova uz minimalnu debljinu izolacije d=8 cm   – LOT 1
 2. Iznos 30.000,00 KM je predviđen za utopljavanje objekata zgrada za javnu upotrebu (izradom toplinske izolacije ili zamjenom stare drvene stolarije) – LOT 2

Cilj Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u sanaciji/rekonstrukciji zgrada zajedničkog smještaja kao i sanacija/rekonstrukcija objekata zgrada za javnu upotrebu od zajedničkog interesa, ugradnjom termo-izolacione fasade.

Odabir objekata zajedničkog stanovanja će se izvršiti na osnovu ispunjavanja slijedećih kriterija:

 • Starost zgrade (maksimalno 20 bodova)
 • Oštećenja na zgradi (maksimalno 60 bodova)
 • Iznos učešća stanara u sufinansiranju projekta (maksimalno 20 bodova)

Odabir objekata za javnu upotrebu, izvršit će se na osnovu ispunjavanja slijedećih kriterija:

 • Starost zgrade (maksimalno 20 bodova)
 • Oštećenja na zgradi (maksimalno 30 bodova)
 • Iznos učešća korisnika zgrade za javnu upotrebu, odnosno drugih donatora (osim općine Vitez),  u sufinansiranju projekta (maksimalno 40 bodova)
 • Već izrađen energetski pregled zgrade (10 bodova)

Obaveze Općine Vitez

 • Formiranje Komisije za pregled trenutnog stanja objekata i bodovanje prijavljenih objekata
 • Obezbjeđivanje finansijskog udjela u iznosu predviđenom u projektu prema troškovniku radova odabranog projekta (ne više od 70 % vrijednosti projekta)
 • Odabir izvođača radova po Zakonu o javnim nabavkama
 • Odabir nadzora radova
 • Izvođenje radova

Obaveze zainteresovanih stanara – dokumentacija koju je potrebno dostaviti

 1. (Za vlasnike stanova)
 • Postojanje savjeta stanara (zapisnici sa sastanaka stanara na propisanom obrazcu, na kojem su izabrani predstavnici objekata zajedničkog stanovanja (zgrade) – dostaviti uz prijavni obrazac)
 • Dostaviti predmjere radova sa slijedećim elementima:
 • Pripremni radovi (demontaža i montaža oluka, postavljanje skele, demontaža kabela i slični radovi)
 • Glavni radovi (izrada termo-izolacione fasade uz minimalnu debljinu 8cm + završni sloj)
 • Finansijsko učešće u projektu od minimalno 30% ukupnog iznosa predviđenih troškova (unijeti točan iznos u prijavni obrazac )
 • Uključenost predsjednika savjeta stanara (predstavnika etažnih vlasnika) u projekt (odnosno sudjelovanje na sastancima, koordinacija sa stanarima, prikupljanje potrebnih izjava stanara – dostaviti potpisanu izjavu u ime svih stanara o sudjelovanju u projektu)
 • Svi stanari prijavljenog objekta za sanaciju moraju biti suglasni za sufinansiranje (potpis svih vlasnika stanova na izajvu o učešću u projektu utopljavanja zgrade koju dostavlja i potpisuje predstavnik stanara)
 • Rok obezbjeđenja sredstava sufinansiranja stanara je 30 dana od dana odabira objekta zajedničkog stanovanja za koji će se vršiti implementacija projekta.

 

 1. (Za ostale zgrade za javnu upotrebu)
 • Dostaviti rješenje o poreskoj registraciji
 • Dostaviti predmjere radova sa slijedećim elementima:
 • Pripremni radovi (demontaža i montaža oluka, montaža skele, demontaža kabela i slični radovi)
 • Glavni radovi (radovi na utopljavanju zgrade: izrada termo-izolacione fasade (izolacija  + završni sloj), izmjena stare drvene stolarije)
 • Finansijsko učešće (korisnika zgrade ili drugih donatora (osim općine Vitez) u projektu od minimalno 40% ukupnog iznosa predviđenih troškova (unijeti točan iznos u prijavni obrazac )
 • Dostaviti kopiju prve stranice energetskog pregleda zgrade, preporučene mjere i iznos troškova za poduzete mjere ( ukoliko isti ima izrađen )

Napomena:
Za obračun predmjera pripremnih i glavnih radova Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez stavlja na raspolaganje građevinskog inžinjera (Dario Križanac) koji je dostupan na broj telefona 030 718 214.