Vijeće ministara BIH traži 85 prevoditelja

Vijeće ministara BiH usvojilo je na sjednici Informaciju o aktivnostima u vezi s prevođenjem odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije s inicijativom za dopunu Zakona o javnim nabavkama.  

Direkcija za europske integracije je zadužena da objavi javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju dijela projekta “Podrška procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine”, koji se odnosi na prevođenje odgovora na Upitnik Europske komisije, te da putem ugovora o djelu angažira odgovarajući broj kandidata koji budu ispunjavali propisane uvjete.

Agencija za javne nabavke BiH zadužena je da, u suradnji s Direkcijom za europske integracije, pripremi prijedlog dopune Zakona o javnim nabavkama, kako bi se u dijelu koji se odnosi na izuzeće od primjene Zakona uvrstili i ugovori za poslove prevođenja, lektoriranja i redakture pravnih stečevina Europske unije (acquis), propisa u Bosni i Hercegovini i drugih dokumenata koji se odnose na postupak pristupanja Europskoj uniji i primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane.

Odgovori BiH na upitnik sadržavat će 25.000 do 30.000 stranica teksta koje treba prevesti na engleski jezik, što je oko dva puta više nego što su imale druge zemlje. Procjenjuje se da je za prijevod 25.000 stranica teksta potrebno najmanje 85 prevoditelja koji bi intenzivno radili dva mjeseca.

Odgovaranje na Upitnik Europske komisije je najvažniji i najveći projekt koji jedna država provodi u pretpristupnom procesu, tim prije što je Europska komisija u uvodnom dijelu Upitnika naglasila da je kvalitet odgovora važniji od brzine njihovog dostavljanja.  Pored toga, na engleski jezik bit će potrebno prevesti veliki broj domaćih zakona i propisa i drugih dokumenata koji se odnose na europske integracije, što zahtijeva fleksibilniji, efikasniji i brži pristup u ovom procesu.

Vijeće ministara BiH upoznato je s informacijom i o izvršenim i trenutnim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije u kojoj se navodi da su 33 radne skupine od ukupno 36 održale sastanke ili su u tijeku njihove pripreme te da unutar radnih skupina u okviru mehanizma koordinacije postoji visoka suglasnost o odgovorima na pitanja iz Upitnika. Tako je Radna skupina za politička pitanja od 516 pitanja postigla suglasnost o 513 pitanja, priopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.

/HMS/