Zanimljivosti

Više se priča na mobitel, a manje na fiksni telefon

Internet-trajanje konekcije u minutama za prošlu godinu u odnosu na 2009. godinu manje je za 64,8 posto, a broj poslanih SMS-ova manji je za 8,1 posto Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, mobilni telefonski razgovori u minutama u periodu siječanj – prosinac 2010. godine u odnosu na isti period 2009. godine veći su za 5,9 posto.

Istovremeno, fiksni telefonski razgovori u minutama u 2010. godini u odnosu na isti period 2009. godine manji su za 13,1 posto. Internet-trajanje konekcije u minutama za prošlu godinu u odnosu na 2009. godinu manje je za 64,8 posto, a broj poslanih SMS-ova manji je za 8,1 posto. Obujam PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu siječanj – prosinac 2010. godine veći je za 3,6 posto nego 2009. godine.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend