“Via Dinarica plus” ucrtat će SBK na evropsku mapu

Turistička zajednica SBK, u saradnji s planinarskim društvima, provodi projekt formiranja transverzale kojim će planinarske staze u Kantonu spojiti na dva evropska planinarska puta.

Naime, kako je kazao Miroslav Matošević, direktor TZ SBK, trenutno se rade GPS označavanja te prokrčivanje glavne transverzale, njeno označavanje putokazima i ucrtavanje na karte.
Zelena linija
– Planinarska transverzala zvat će se „Via Dinarica plus“, a cilj nam je ucrtati SBK na mapu planinarskih puteva, s obzirom na to da su prilikom izrade druge dvije evropske staze zaobišli naš Kanton. Polako prikupljamo materijale i za promociju pa ćemo kreirati i internet-stranicu te izraditi promotivne filmove – rekao je Matošević. „Via Dinarica plus“ će obuhvatiti područja od Fojnice, preko planina Vranica i Sebešić, sve do Jajca, a obuhvatit će najljepše i planinarima najzanimljivije planinske vrhove. – Put će ići od Bradine, preko Prokoškog jezera, do Sebešića, odakle idu dva kraka do Pavlovice i Vilenice, s koje dalje ide na Bukovicu i Vlašić, gdje se veže sa zelenom linijom Via Dinarice, koja ide sve od Slovenija do Sarajeva – kazao je Matošević. Projekt su finansirali Vlada SBK i Kantonalno ministarstvo privrede, a cijela ideja rodila se nakon istraživanja tržišta putem ankete među turistima.
Interes turista
– Kad smo vršili anketu među turistima, pokazalo se da je druga najčešća zamjerka upravo to da nema planinarskih staza. Još kad uzmemo da su, osim planinarenja, tracking i brdski biciklizam najbrže rastući turistički trendovi, onda je jasno koliko će nam jedan ovakav projekt donijeti – rekao je Matošević.
Spajanje sela
U drugom krugu projekta predviđena je i izrada turističke karte, kojom bi se s planinarskom transverzalom spojila ruralna mjesta, gdje bi stanovnici nudili hranu i smještaj turistima..