Veliki doprinos Oružanih snaga BiH u gašenju požara u općinama Livno i Trebinje

Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH pripadnici OS BiH s odgovarajućom opremom bili su angažirani na gašenju požara 07. i 08.08.2017. godine u općinama Livno i Trebinje te su značajno doprinijeli sprječavanju daljeg širenja požara.

 

Na području Livna, helikopterom OS BiH gašen je požar u rejonima Donjih Rujana i Odžaka na planini Dinari te u rejonu Staretine u području Međugorja. Na teritoriji općine Livno helikopterom OS BiH tokom dva dana angažmana ostvareno je 7.6 sati leta pri čemu je izbačeno 75 400 litara vode.

 

Na području općine Trebinje 08.08.2017. godine požar je gašen između sela Žakovo, Tulje i prema Turici. U te svrhe je angažirano 15 pripadnika OS BiH te jedan helikopter koji je na požarište izbacio 15000 litara vode te ostvario 3.3 sata leta.

 

Za angažiranje letjelica utrošeno je 8950 litara mlaznog goriva te određene količine goriva vozila za podršku i prijevoz ljudstva.

 

OS BiH se nalaze u stalnoj pripravnosti da po zahtjevu civilnih organa vlasti i stanovništva svim raspoloživim snagama i sredstvima, u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i sposobnosti, budu angažirane na pružanju pomoći u reagiranju na prirodne i druge nepogode i katastrofe.

(Ured za odnose s javnošću)