Uvozimo inžinjerski kadar u građevinarstvu

Prosječna starost zaposlenih u građevinarstvu je od 40 do 49 godina, nakon čega slijedi 30-39 godina, a na tim osnovama mi ne možemo u budućnosti graditi svoju konkurentnost u ovom sektoru, istaknuto je na Danu građevinara koji je održan u Sarajevu.

 

Dan građevinara je bio posvećen temi Deficit kadrova u građevinarstvu i utjecaj ove pojave na konkurentnost bh. građevinarstva u zemlji i inostranstvu.

– Deficit kadrova u građevinarstvu odnosi se kako na zanatske kadrove (molere, zidare…), tako i na inžinjerske kadrove, te već danas možemo reći da moramo uvoziti inženjerski kadar, kazala je Dženana Hodžić, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala PK FBiH.

Ona je istakla da je prema zvaničnim statitičkim podacima BiH u protekle četiri godine napustila 151.000 radno sposobnog stanovništva sa tendencijom daljeg odliva radno sposobnog stanovništva, a ova pojava se posebno odražava na građevinski sektor.

Profesor Građevinskog fakulteta u Tuzli Zahid Bašić istakao je da je u posljednje dvije do tri godine primjetan odlazak velikog broja bh. kadrova iz oblasti građevinarstva u evropske zemlje, najviše u Njemačku, a jedan od razloga odlaska je činjenica da kadrovi u građevinarstvu, pogotovo visokoobrazovani, nisu dovoljno plaćeni.

(Oslobodjenje)