Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 127. sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima čiji je cilj stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto).

Izmjenom se rok za primjenu člana 20a. produžuje sa 24 na 48 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.
Utvrđeni su i prijedlozi Zakona o turizmu FBiH i Zakona o boravišnoj taksi FBiH. Ciljevi Zakona o turizmu FBiH su, uz ostale, suzbijanje sive ekonomije i obezbjeđenje bolje zaštite klijenata turističkih agencija. Predložena rješenja uvode više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih osoba sa svojim pravima i obavezama. S tim u vezi jača se odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma.
Kada je riječ o Zakonu o boravišnoj taksi, on poznaje međuopćinske, zatim Turističku organizaciju FBiH, turističke organizacije kantona, te gradova ili općina. Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, županija i jedinice lokalne samouprave i raspoređuje se Turističkoj organizaciji FBiH, turističkim organizacijama županija, gradova i općina.
Federalna vlada donijela je Odluku o izboru korisnika za raspodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci kapitalnih transfera javnim poduzećima namijenjenih financiranju razvojnih projekata. Na ovaj način je gospodarskom društvu BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, iz sektora namjenske industrije, dodijeljeno 300.000 KM. Prihvativši informaciju najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, Federalna vlada danas je donijela konkretne zaključke s ciljem stvaranja neophodnih preduvjeta za početak rada posebnih odjela Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda FBiH, koji se odnose na tehničke, kadrovske i financijske pretpostavke za provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.
Vlada FBiH danas je prihvatila završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, koju je pripremila Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te ovom javnom poduzeću dala suglasnost na odabir Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član Konzorcija) za Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7. Data je saglasnost i na predložene tekstove Sporazuma o projektnom partnerstvu između Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i Konzorcija, kao i Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7.

(www.vecernji.ba)