Vijesti iz BiH

Usvojen Zakon o mladima Federacije BiH

Danas je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Zakona o mladima FBiH, čime se verificiralo zakonsko rješenje koje je u februaru usvojeno u Predstavničkom domu. Mladi u Federaciji konačno su dobili zakonski okvir koji će urediti oblast njihovog organiziranja, obvezati izvršne vlasti na strategije razvoja mladih, aktuelizirati neformalno obrazovanje mladih, inicirati omladinsko preduzetništvo i višestruko i višestrano doprinositi uključivanju mladih u društveni život. Predstavnički dom PSFBiH treba još usvojiti usvojene amandmane Vlade.

Poseban doprinos današnjem usvajanju zakona dali su mladi parlamentarci gđa Indira Karović, gosp. Kenan Keserović, gosp. Saša Magazinović, gosp. Bojan Bošnjak i gosp. Jasmin Duvnjak. Potrebno je zahvaliti se i potpredsjedavajućem Doma naroda gosp. Besimu Imamoviću koji prepoznao značaj usvajanja ovog zakonskog rješenja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend