Usvojen proračun Federacije BiH, uvećan je za 211,7 milijuna KM

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH potvrdio je na današnjem izvanrednom zasjedanju kojim je predsjedavao Tomislav Martinović Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2023. godinu.

Njome je ovogodišnji federalni proračun uvećan za 211,7 milijuna KM ili 3,1 posto te iznosi nešto više od 6,9 milijardi KM. Prethodno je istu Odluku usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH. Prostora za povećanje proračuna našlo se zbog uvećanja prihoda.

Jedan od razloga rebalansu je usklađivanje mirovinaza 3,9 posto za što je nedostajalo 69,6 milijuna KM. Rebalansom je osigurano i 67 miliona KM potrebnih za provedbu izmjena i dopuna Zakona na osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom koje mogu računati na povećanje izdataka za 15,6 milijuna KM.

Naknade i mirovine braniteljima i članovima njihovih obitelji uvećane su za 20,6 milijuna KM. Subvencije javnim i privatnim poduzećima uvećane su za 20,3 milijuna KM, dok su tekući transferi uvećani za tri milijuna KM.

Prema obrazloženju kojeg je izaslanicima dao federalni ministar financija i dopredsjednik Vlade Federacije BiH Toni Kraljević, zbog kretanja Euribora koji je porastao više od 300 posto što je u izravnoj korelaciji s otplatom vanjskog duga, odnosno kamata, i na toj je stavci iznos povećan za 62 milijuna KM.

Uz Odluku o izmjenama i dopunama proračuna FBiH za 2023. godinu, usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju proračuna. Dom naroda na istoj je sjednici dao i saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH kao i izmjene i dopune Financijskog plana Fonda solidarnosti kao i na Odluku o izvršavanju Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2023. godinu.

Rebalansom Proračuna Fondu solidarnosti osigurano je 10 milijuna KM. Iako to nije ni približan iznos koji im je potreban, prvi je to korak ka stabiliziranju Fonda solidarnosti I smanjenju listi čekanja najtežih pacijenata u Federaciji BiH, istaknuto je tijekom rasprave.

izvor: klix.ba/radiovitez.ba