Usprkos brojnim upozorenjima, ponovno zabilježeni brojni požari niskog raslinja, trave, ali i visoke šume

Kantonalni Operativni centar Civilne zaštite Travnik, na osnovu prikupljenih i obrađenih izvješća od općinskih operativnih centara CZ-e, BIHAMK-a, Federalnog meteorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save, Elektrodistributera na području KSB objavio je Dnevnu informaciju za vremenski period od 09,00 sati 02.04.2017.g. do 09:00 sati  03.04.2017. godine.

Usprkos brojnim upozorenjima, kojih se neodgovorni pojedinci očigledno ne pridržavaju, ponovno su zabilježeni brojni požari niskog raslinja, trave, ali i visoke šume.

Vatrogasci DVD Stari Vitez imali su 6 intervencija dana 31.03.2017.

 

1.Intervencija od požara, lokalitet Vraniska, Vitez. Utvrđeno da gori suha trava. Požar ugašen.

2.Intervencija od požara, lokalitet Sudovače, Vitez. Utvrđeno da gori šikare i nisko rastinje. Požar ugašen.

3.Intervencija od požara, lokalitet Divjak, Vitez. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen.

4.Intervencija od požara, lokalitet Sadovače, Vitez. Utvrđeno da gori šikare i visoka šuma. Požar ugašen.

5.Intervencija od požara, lokalitet Kruščica, Vitez. Utvrđeno da gori deponija smeća. Požar ugašen.

6.Intervencija od požara, lokalitet Lupac, Vitez. Utvrđeno da gori suha trava. Požar ugašen.

 

Dana 01.04.2017 vatrogasci DVD Stari Vitez imali 3 intervencije.

1.Intervencija od požara, lokalitet Vraniska, Vitez. Utvrđeno da gori šikara i grabova šuma. Požar ugašen.

2.Intervencija od požara, lokalitet Gola kosa-Vrhovine, Vitez. Utvrđeno da gori šikara i grabova šuma. Požar ugašen.

3.Intervencija od požara, lokalitet Divjak, Vitez. Utvrđeno da gori suha trava. Požar ugašen.

 

Dana 02.04.2017 vatrogasci DVD Stari Vitez imali 3 intervencije.

1.Intervencija od požara, lokalitet Bukve, Vitez. Utvrđeno da gori šikara i nisko rastinje. Požar ugašen.

2.Intervencija od požara, lokalitet Bobaši , Vitez. Utvrđeno da gori smeće i nisko rastinje. Požar ugašen.

3Intervencija od požara, lokalitet Gornja Većerska-hum. Utvrđeno da gori nisko rastinje i borov nasad visoke šume. Požar ugašen.

 

 

Vatrogasci TVJ  Travnik imali su 10 intervencija.

 

1.Intervencija od požara, lokalitet Varošluk, Turbe Travnik. Utvrđeno da gori nisko rastinje i šuma. Požar ugašen.

 1. Intervencija od požara, lokalitet Bojna, Travnik. Utvrđeno da gori suha trava i smeće. Požar ugašen.
 2. Intervencija od požara, lokalitet Bojna, Varošluk, Turbe Travnik. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen.
 3. Intervencija od požara, lokalitet Babanovac, Travnik. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen.
 4. Intervencija od požara, lokalitet Donja Trebeuša, Travnik. Utvrđeno da gori suha trava i nisko rastinje. Požar ugašen.
 5. Intervencija od požara, lokalitet Radića brdo, Travnik. Utvrđeno da gori krovna kontrukcija štale, aluminijski limovi i manja kiločina sijena. Požar ugašen.
 6. Intervencija od požara, lokalitet Lovrići, Travnik. Utvrđeno da gori suha trava i nisko rastinje. Požar ugašen.
 7. Intervencija od požara, lokalitet Donja Trebeuša, Travnik. Utvrđeno da gori suha travai nisko rastinje. Požar ugašen.
 8. Intervencija od požara, lokalitet Riđići, Travnik. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen.
 9. Intervencija od požara, lokalitet Zlokići, Travnik. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen.

 

Vatrogasci PVJ Novi Travnik imali 3 intervencije.

 

 1. Intervencija od požara, lokaliteti Opara i Torine-Šumski požar.
 2. Intervencija od požara, lokalitet Rankovići-Nisko rastinje. Požari u Opari i Rankovićima ugašeni, dok je požar u Torinama još aktivan.

Vatrogasci VJ Donji Vakuf imali su 2 intervencije.

 

1.Intervencija od požara, dana 01.04.2017,god. lokalitet Balihodžići, Donji Vakuf. Utvrđeno da gori nisko rastinje. Požar ugašen. Istog dana na pomenutom lokalitetu ponovo intervenisala VJ Donji Vakuf i ugasilo požar. Požar je stavljen pod kontrolu bez mogućnosti širenja.

 

Vatrogasci UDV Busovača imali su 2 intervencije.

 

1.Intervencija od požara, lokalitet Krčevine, Busovača. Utvrđeno da gori nisko rastinje i suha trava. Požar ugašen.

 1. Intervencija od požara, lokalitet Bare, Busovača. Utvrđeno da gori nisko rastinje i suha trava. Požar ugašen.

 

Vatrogasci TVJ-e Jajce imali su 1 intervenciju.

 

1.Intervencija od požara, lokalitet Bage, Jajce. Utvrđeno da gori trava i nisko rastinje. Požar ugašen.

Osim toga, zabilježena je i HITNA prijava NUS-a na području općine Vitez (lokalitet Šantići). Radilo se o NUS–tromblon, 1 komad, o čemu je obavješten ”A” tim Busovača i FUCZ.

(Foto: DVD Stari Vitez)