Uspješno sprovedena akcija policije KSB ”Zajednički cilj”

Na temelju procjene stanja sigurnosti prometa na povećan broj neregistriranih vozila koja sudjeluju u prometu, a sukladno provedbi mjera i radnji iz dokumenta Polazne osnove smanjenja broja prometnih nezgoda, Uprava policije je u suradnji s Upravom za administraciju i potporu, u razdoblju od 1.2. do 15.2. 2010. godine provela akciju pojačane kontrole prometa pod nazivom „Zajednički cilj“. Cilj akcije je smanjenje broja neregistriranih motornih vozila koja sudjeluju u prometu, kao i korištenje registarskih oznaka na vozilima koje vlasnici nisu vratili mjerodavnom organu u propisanom roku, te se s njima pojavljuju u prometu iako je važnost prestala. Također, obavljenom analizom prometnih nezgoda u proteklom razdoblju bilo je sudionika s neregistriranim vozilima.

U suradnji s Upravom za administraciju i potporu, sačinjen je popis registarskih oznaka vlasnika čija je važnost istekla preko 30 dana koji je dostavljen ustrojstvenim jedinicama Uprave policije, te su donesena rješenja za vlasnike vozila. Onima koji ne postupe po rješenjima izvršeno je uručenje prekršajnih naloga sukladno članku 208. točka 4. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima koji glasi „da je vlasnik vozila dužan, ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važnosti potvrde o registraciji vratiti registarske tablice mjerodavnom organu u roku od 8 dana, što je kažnjivo po članku 236. točka 29. novčanom kaznom u iznosu od 50 do 250 KM i određivanja 1 ili 2 kaznena boda“. Tijekom provođenja akcije postignuti su slijedeći rezultati: obavljena kontrola 3758 motornih vozila, obavljen pregled 1109 motornih vozila, izdano 279 prekršajnih naloga, podneseno 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, iz prometa isključeno 20 vozača i 45 motornih vozila, izdano 10 prekršajnih naloga po pravosnažnim rješenjima, oduzeto 15 pari registarskih oznaka, donesena 73 rješenja o brisanju registarskih oznaka i vozila iz evidencije, dok su vlasnici vozila u 49 slučaja vratili registarske oznake po dobivenom rješenju u zakonskom roku.