Uskoro slobodan izbor liječnika i bolnice u EU-u

Građani Europske unije moći će slobodno birati liječnika i bolnicu u kojoj će se liječiti. Tako je odlučio Europski parlament. Odluka bi trebala stupiti na snagu 2013. Građani Europske unije dobivaju pravo liječiti se bilo gdje unutar EU-a, ne samo u hitnim slučajevima i ne samo ambulantno, nego i stacionarno u bolnici koju odaberu. Za pacijente s neobičnim bolestima često ima samo nekoliko specijalista u Europi. Sad imaju mogućnost obratiti se najboljem liječniku za tu bolest. Nove odredbe bi trebale vrijediti od kraja 2012. ili početka 2013. godine.

Od tada zdravstvena osiguranja moraju snositi troškove liječenja u inozemstvu, ali samo do visine troškova koji bi nastali da se pacijent liječio u svojoj domovini. Kod posebno skupih liječenja zemlje članice mogu zahtijevati da pacijent prije liječenja donese potvrdu svoga osiguranja da će snositi troškove. U određenim situacijama izdavanje te potvrde se može i odbiti. Članice EU-a već godinama pregovaraju o prekograničnom liječenju. Neke vlade su se tome protivile iako je Europski sud više puta potvrdio da građani EU-a imaju pravo slobodno birati svoga liječnika. Većina zastupnika u EU parlamentu drži da će se veći izbor za pacijente pozitivno odraziti na čitav zdravstveni sustav jer oni koji pružaju usluge morat će se potruditi da zadrže pacijente. Inače će njihov novac biti doznačen u inozemstvo.