Uskladiti obrazovanje s tržištem rada

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu reforme obrazovanja u BiH, s posebnim osvrtom na reformu srednjoškolskog obrazovanja i mogućnost uvođenja obveznog srednjoškolskog obrazovanja, koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova kao odgovor Vijeća ministara na inicijativu Monike Tomić, zastupnice Zastupničkog doma doma Parlamentarne skupštine BiH.

Analiza, između ostalog, obuhvaća zakonodavni, strateški i institucionalni okvir obrazovnog sektora te daje pregled rezultata reforme prema razinama obrazovanja.

U Analizi se, između ostalog, naglašava da je za potpune rezultate reforme obrazovanja potrebno osigurati odgovarajuća ulaganja u sustave obrazovanja, obuke i osposobljavanja na svim razinama vlasti u BiH, što je u skladu s opredjeljenima koja se odnose na razvoj strateških prioriteta, kao što su kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje prema Europskom kvalifikacijskom okviru.

S tim u vezi, jedan od ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini je osiguranje boljeg međusobnog planiranja i povezivanja sektora obrazovanja i obuke sa sektorom rada i zapošljavanja.

Glavno tajništvo će ovu analizu, kao odgovor na zastupničku inicijativu, dostaviti Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

 

 

(Izvor:Bljesak.info)