Upozorenje: Opasnost od požara!

Ured komesara MUP-a KSB uputio je obavijest građanima da je u proteklih nekoliko dana već prijavljeno nekoliko šumskih požara uzrokovanih paljenjem korova na njivama i drugim        površinama. Takvi požari obično za posljedicu imaju veliku materijalnu štetu.

Iz tog razloga apelujemo na građane da se suzdrže od takvih aktivnosti, a posebno u vrijeme jakog vjetra, u doba dana kada će požar ostati neprimjećen ili u blizini šumskih nasada i stambenih ili drugih objekata.

Također, upozoravamo da će službenici policije, u saradnji sa drugim institucijama, u narednom periodu preduzimati intenzivne mjere na otkrivanju i sankcionisanju osoba koje paljenjem korova izazivaju opću opasnost za ljude i imovinu, kako je to i predviđeno Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Propisana kazna za ovo krivično djelo je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Molimo građane da uvaže naše apele i upozorenja, te da u slučaju da primjete požare to prijave najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 122, ili vatrogasnu jednicu na broj 123.

(URED KOMESARA)