Županijski odbor HDZ BIH Središnja Bosna održao XXVI redovitu sjednicu

Županijski odbor HDZ BIH Središnja Bosna održao je  u Fojnici svoju XXVI redovitu sjednicu. ŽO HDZ BIH ŽSB prihvatio je informaciju o aktivnostima Provedbenog izbornog stožera u svezi provedbe plana i programa izbornih aktivnosti za mjesec rujan 2010. godine te uskladio termine održavanja javnih skupova HDZ BIH, koji će se održati u općinama Županije Središnja Bosna.

Također je razmatrana i usvojena informacija o provedbi dosadašnjeg tijeka predizbornih aktivnosti te je s zadovoljstvom konstatirano da su odzivi na javne tribine HDZ BIH i susreti dužnosnika HDZ BIH iz ŽSB s ciljanim skupinama zadovoljavajući što potvrđuje da je HDZ BIH stožerna stranka koja okuplja hrvatski narod. Usvojena je i informacija o susretu Mladeži HDZ BIH koji je održan u Uskoplju 28. i 29. kolovoza 2010. godine. Razmatrajući aktualnu političku situaciju u Županiji,  ŽO HDZ BIH zauzeo je stajalište da rad Vlade ŽSB u okolnostima održavanja sjednica bez ministara iz HDZ BIH može nanijeti štetne posljedice na izvršenje proračuna Županije u prvom redu za korisnike proračuna kao i trenda nepoštivanja zakonitosti u donošenju odluka kojima pokriće daje jedino ministar imenovan od NHI-HSS  to je iz razloga nepridržavanja odredaba iz međustranačkog sporazuma  ŽO HDZ BIH i ŽO NHI-HSS BIH i aneksa sporazuma o koordinaciji rada u izvršnoj vlasti – Vladi Županije Središnja Bosna donio jednoglasnu odluku da se isti raskine. Kako je radi neprincipijelnog ponašanja predstavnika NHI-HSS u radu Vlade, imenovanje Josipa Kvasine, dipl. ecc. iz Kiseljaka na upražnjeno mjesto ministra Financija u Vladi ŽSB postalo tehnički neprovodljivo, donesena je odluka da ministri imenovani na prijedlog HDZ BIH sudjeluju u radu sjednica Vlade s ciljem zaštite zakonitosti donošenja odluka. O iznesenim stajalištima o radu Izvršne vlasti u Županiji Središnja Bosna ŽO HDZ BIH će detaljno upoznati javnost na konferenciji za tisak. U nastavku sjednice Županijski odbor HDZ BIH usvojio je više odluka koje se odnose na redovit rad županijskog odbora. HDZ BIH Županije Središnja Bosna ukazuje na rokove utvrđene od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BIH za  pravovremenu registraciju i provjeru upisa u biračke popise.