Županije nezakonito naplaćivale markice za zdravstveno osiguranje, povrat sredstva može se tražiti putem suda

Građani kojima su županijski zavodi zdravstvenog osiguranja u prošloj i ovoj godini, mimo odluke Vlade i obaju domova Parlamenta Federacije BiH, uzimali novac za plaćanje premija zdravstvenog osiguranja – povrat novca mogu tražiti sudskim putem. Slijede tužbe građana
Kad se broj osiguranika pomnoži s novcem koji su građani dali za plaćanje zdravstvenih markica, radi se o milijunima maraka koji su nezakonito izvučeni iz njihovih lisnica. Za milijunsku prijevaru, koja tek treba dobiti sudski epilog, podjednaku krivicu snose ravnatelji županijskih zavoda zdravstvenog osiguranja i županijski ministri zdravstva. Iz Ministarstva zdravstva Federacije BiH, koje je predložilo odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, jučer su potvrdili da su županije nezakonito naplaćivale markice za zdravstveno osiguranje te da se povrat sredstva može tražiti putem suda. Za kolike su točno iznose građani prevareni, pokazat će istraga koju inspekcijske službe tek nakon objave u medijima planiraju pokrenuti. U pojašnjenju koje je stiglo iz Ministarstva zdravstva FBiH stoji da je osnovna namjera odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, kao i odluke o maksimalnim iznosima neizravnog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava – bilo ujednačavanje zdravstvenih prava osiguranih osoba na cijelom teritoriju FBiH, kao jednom od temeljnih ljudskih prava.
Prekršen zakon
Odlukom su utvrđeni maksimalni iznosi participacija za pojedine zdravstvene usluge, kao i kategorije osiguranih osoba koje se oslobađaju participacija. S tim u vezi, nadležna županijska tijela bila su obvezna uskladiti županijske odluke o participacijama s ovom odlukom. Županijskim propisima o zadržavanju premija zdravstvenog osiguranja, tzv. markicama, koje su donijele pojedine županije, narušava se provedba osnovnog paketa. Spomenimo da su plaćanja markice bili izuzeti invalidi, umirovljenici s niskom mirovinom, djeca do 15 godina, studenti…

(VL)