Ukida se cenzus: Braniteljima naknada bez obzira kolika su im primanja

Vlada Federacije BiH je, na posljednjoj sjednici, razmatrala nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata i donijela odluku o formiranju Međuresorne radne skupine za izradu teksta izmjena i dopuna ovog zakona. Pored toga, Vlada je razmatrala i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, te zadužila resorno ministarstvo, u skladu s primjedbama iz rasprave, doraditi tekst izmjena i dopuna ovog zakona. Oba nacrta Večernji list BiH ima u svom posjedu te vam danas donosimo što je novo u nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji

Presuda Ustavnog suda

lzmjene navedenog zakona predložene su zbog presude Ustavnog suda FBiH broj: U-11/12 od 7. 11. 2012. godine. Naime, s obzirom da je Ustavni sud FBiH još 2013. godine donio presudu da uvođenje cenzusa u zakon 2010. godine, tj. izmjena člana Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, nije u skladu s Ustavom FBiH, nužno je bilo usuglašavanje s Ustavom. Dakle, ono što je najvažnije za korisnike prava jest to što se nacrtom briše članak 5.a zakona kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak na temelju ratnog priznanja ili odličja.

Nova osnovica

Novine su i u pogledu osnovice za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, koju čini prosječna neto plaća isplaćena u FBiH u prethodnoj godini prema podatku Federalnog zavoda za statistiku. Isplata po novoj osnovici vršit će se od 1. siječnja 2017. godine, stoji u nacrtu. Proširena je i lista odličja za ARBiH za dva odličja koja ranije nisu bila uvrštena, dodaju se ratna odličja “Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima” i “Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima”. “Navedena odličja su prilikom donošenja Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ispuštena tehničkom pogreškom, a radi se o odličjima koja su u višem rangu od onih koja su obuhvaćena zakonom”, navodi se u obrazloženju nacrta zakona. Prema podacima kojima raspolaže Federalno ministarstvo branitelja i invalida Domovinskog rata, četiri osobe su nositelji navedenih odličja.

(VL)