U zimskom semestru upisano 71 082 studenta

U zimskom semestru akademske godine 2009./2010. na visokoškolske ustanove u FBiH upisana su 71.082 studenata, što je za 4 % (2.765) više u odnosu na prethodnu akademsku godinu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

 

Broj studenata koji su upisali studij prema “starom programu” je 11.977, što čini 16,8 % od ukupnog broja upisanih studenata. Prema “Bolonjskom procesu” upisano je 59.105 studenata, što čini 83,2 % od ukupnog broja upisanih studenata. Udio studentica u ukupnom broju upisanih studenata je 55,9 %. Na redoviti studij upisano je 77,8 % studenata, a na izvanredni 22,2 %. Na visokoškolske ustanove u FBiH je upisano 3.388 stranih studenata, što čini 4,8 % ukupnog broja upisanih studenata. Na visokoškolskim ustanovama u FBiH 10.054 studenta imaju status apsolventa ( 5.955 apsolventica).