U Vitezu Konferencija na temu „Poreska reforma u funkciji podsticanja razvoja privrede i novog zapošljavanja”

Udruženje poslodavaca u FBiH je u saradnji sa Sveučilištem/Univerzitetom „Vitez” Travnik i Privrednom Komorom FBiH organizuje Konferenciju na temu: „Poreska reforma u funkciji podsticanja razvoja privrede i novog zapošljavanja”.

Teme o kojima će se baviti ova Konferencija su: stanje privrede u Federaciji BiH, porezi i doprinosi na plaće, PDV – povećanje ili smanjenje, model finansiranja zdravstvenog osiguranja, model penzionog osiguranja, poreska reforma i makroekonomske tendencije, direktni porezi, indirektni porezi, tendencije u zapošljavanju , investicije u BiH, strana ulaganja, kreditna politika i dr. Konferencija će se održati 7. lipnja 2012. godine sa početkom u 10 sati u „Hotel Central” u Vitezu.