U Travniku prezentacija idejnog projekta regionalnog vodovoda „Plava voda“

U prostorijama Općine Travnik, 15. srpnja 2010. godine s početkom u 10,00 sati održat će se prezentacija idejnog projekta regionalnog vodovoda „Plava voda“. Prezentaciji će nazočiti predstavnici pet općina – korisnika projekta, predstavnici međunarodnih financijskih institucija angažiranih oko projekta „Podrška razvoju infrastrukture u zemljama zapadnog Balkana –IPF, financiranog od strane EU, WYG International Ltd, Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Ovom prilikom bitno je naglasiti da je ovo prvi put u BiH da se regionalni pristup koristi u cilju rješavanja problema neadekvatne opskrbe vodom pet općina koje se nalaze u dva kantona.

Cilj projekta je korištenje izvora Plava voda, a detaljne hidrološke studije, koje su realizirane u okviru projekta, potvrdile su da izvor ima dovoljan protok i kvalitetu vode prema standardima EU za pitku vodu. Do sada je, u okviru pripreme projekta, realiziran veliki broj aktivnosti, uključujući i pripremu idejnog projekta cjevovoda, hidrološke studije, uspostavljanje regionalnog poduzeća, donošenje odluka o sudjelovanju u projektu od strane pet Općinskih vijeća, ocjena utjecaja na okoliš i društvo, priprema mehanizama za alokaciju kapitalnih troškova itd. U narednom razdoblju aktivnosti na implementaciji projekta će uključivati pripremu glavnog projekta cjevovoda, podršku regionalnom poduzeću u pripremi tenderske dokumentacije i nabavke, glavni projekt za zaštitnu zonu oko izvorišta, uspostavljanje financijskog sistema poduzeća itd.