U Travniku održana 18. sjednica Vlade SBK

U Travniku je održana 18. sjednica Vlade SBK. Na početku ovog zasjedanja usvojen je zapisnik sa 17. sjednice, kao i Izvještaji o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija, ureda i službi Vlade SBK za period 1.1. do 30.6.2019. godine.Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u iznosu od 50.000,00 KM na stavku „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 25.240,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 49.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju te za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.

 – Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 9.997,34 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Nabavka i isporuka materijala za rekonstrukciju vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići“, općina Travnik“. Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez. 

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 15.267,09 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Nastavak regulacije korita rijeke Kruščice nizvodno od mosta na rijeci Kruščici u naselju Rijeka“, općina Vitez“. Sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Odlukom se izdvaja iznos od 19.997,87 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Regulacija korita rijeke Jaglinac“, općina Novi Travnik“. Sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, na području općine Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji -privrede“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje tekućih poslovnih aktivnosti, a po zahtjevu korisnika „Poljokomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije tekući transferi – Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2019. godinu – izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Unapređenje poslovno-turističke zone Tovarište-Brus“ općina Fojnica.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2019. godini. Odlukom se utvrđuje raspodjela u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec septembar i oktobar 2019. godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu izdvaja se iznos od 28.040,00 KM za niže potrošačke jedinice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“. Sredstva su namijenjena za prijem LOT tima iz Republike Turske i otvorenja multimedijalne učionice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM za Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“. Sredstva su namijenjena za projekat snovopriča o životu Petra Barbarića (monodrama i predstava).
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM za Niku Grganovića, općina Travnik. Sredstva su namijenjena za finansijsku podršku za nastup Nikoline Grganović na dječijem festivalu „Dok teče Lašva“.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM. Sredstva će se prenijeti na Tekući transfer – neprofitne organizacije – za kulturu“.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje projekta – predstava za polaznike prvih razreda osnovnih škola Općine Novi Travnik u izvedbi „Tropik“ d.o.o. Zenica. Sredstva će se uplatiti na račun općine Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za Sportski streljački klub „Target“ općina Travnik. Sredstva su namijenjena za podršku za ugradnju elektro instalacija u prostorijama kluba.
– Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta.

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu Tekuća rezerva Vlade izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Muji Duranoviću iz Jajca na ime podrške za liječenje.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke donijela slijedeće odluke:
– Odluka o poništenju postupka javne nabavke – održavanje i razvoj Korisničkog softvera za javne nabavke. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosila je 15.000,00 KM. Navedeni postupak se poništava jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – vulkanizerske usluge, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 51.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – usluga pranja vozila, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 169.000,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti o pokretanju postupka javne nabavke – Atomskog apsorpcionog spektrofotmetra. Sredstva za ovu javnu nabavku su planirana u Budžetu SBK. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK je usvojila Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za regulaciju korita rijeke Kreševice, općina Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine.
– Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka šumskih cipela. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 34.188,00 KM Najpovoljniji ponuđač je „FAIK“ d.o.o. Novi Travnik sa visinom ponude od 24.000,00 KM bez PDV-a i popustom.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 8.500,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Mega Roll“ d.o.o. Gračanica sa visinom ponude od 7,980,00 KM bez PDV-a i popustom.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za provođenje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma 5 uređaja Alcotest 5000-V3. Procjenjena vrijednost nabavke iznosu 5.382,00 KM sa PDV-om.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 320.200,00 KM u svrhu pomoći realizacije projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 29.050,00 KM u svrhu pomoći realizacije projekata koje realizuju pojedinici iz oblasti kulture.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 149.250,00 KM u svrhu sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godine namijenjenih za kulturu u 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 76.250,00 KM u svrhu pomoći projektima koji realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
– Odluka o raspodjeli sredstava sa Tekuće rezerve Vade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM u svrhu finansijske pomoći za projekat „Učimo zajedno“ sredstva će se doznačiti Društvu Lajpcig-Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK. Odlukom se izdvaja iznos od 270.383,50 KM. Sredstva će se prenijet na niže potrošačke jedinice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM, sredstva će se prenijeti na Tekuće transfer pojedincima – za kulturu i nauku.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za sufinanciranje programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju za period od 01.10.-31.12.2019.godine. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iznosu od 44.048,48 KM.
– Vlada SBK je dala ovlaštenje Ministru zdravstva i socijalne politike da potpiše predloženi Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u Srednjobosanskom kantonu.