U Sarajevu sastanak Izvršnog komiteta Međunarodne asocijacije središta za obuku za operacije potpore miru

U organizaciji Središta za obuku za operacije potpore miru (PSOTC) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održava se sastanak Izvršnog komiteta Međunarodne asocijacije središta za obuku za operacije potpore miru (IAPTC) u razdoblju 15.-20.05.2016. godine u Sarajevu.

Sastanak Izvršnog komiteta IAPTC, koji sačinjavaju predstavnici vojnih, policijskih, civilnih i akademskih organizacija, okupio je preko 20 članova Komiteta iz cijelog svijeta, uključujući i članove iz PSOTC-a OS BiH.

Cilj ovog planskog sastanka je priprema i određivanje ključnih detalja vezanih za održavanje 22. Godišnje konferencije IAPTC u rujnu 2016. godine, kao što su tema konferencije, program konferencije, sudionici, raspodjela zadataka i odgovornosti među članovima Izvršnog komiteta IAPTC te obilazak kapaciteta gdje će se konferencija održati.

Ovogodišnja 22. Konferencije IAPTC održat će se u Sarajevu krajem rujna 2016. godine, a pored Ministarstva obrane i Oružanih snaga kao nositelja ove aktivnosti, u organizaciji i realizaciji Konferencije sudjelovat će i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH sa svim policijskim agencijama te Ministarstvo vanjskih poslova BiH (za više informacija o 22. Konferenciji IAPTC posjetite web stranicu www.iaptc.ba).

IAPTC, koja je uspostavljena 1995. godine, otvorena je i dobrovoljna asocijacija središta, institucija i programa koji obrađuju istraživanja, edukaciju i obuku u sferi operacija potpore miru (PSO). Cilj Asocijacije je promocija boljeg razumijevanja mirovnih operacija te uspostavljanje i unapređenje kontakta između različitih međunarodnih organizacija, središta i institucija za PSO obuku, vladinih agencija te akademika i ostalih zainteresiranih grupa. Glavna aktivnost Asocijacije je godišnja konferencija koja se svake godine odvija u drugoj regiji svijeta, a istom upravlja Izvršni komitet.