Vijesti iz BiH

U rudnike će biti uloženo 320 milijuna KM!

Vlada Federacije BiH in¬vestirat će u naredne dvije godine ukupno 320 milijuna maraka u pet rudnika koji posluju u sklopu koncerna “Elektroprivrede BiH” (EPBiH). Radi se o investicionom ciklusu od 2016. do 2018. go¬dine, potvrdio je Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i indus¬trije, piše “Dnevni avaz”.

Ovo su do sada najveća ulaganja Vlade u rudnike u Federaciji. Prethodna Vla¬da investirala je u četiri go¬dine gotovo 150 milijuna KM. Novim ulaganjima po¬boljšat će se uvjeti rada u ru-dnicima, ali i podići sigurnost na viši nivo. Za naredni tjedan, po riječima Džindića, zakazan je i tematski sasta¬nak sa svim predstavnicima rudnika, a prisustvovat će mu i premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ali i čel¬nici EPBiH.

Cilj investiranja je pobo¬ljšati uvjete rada, ali i, zauz¬vrat, omogućiti Federaciji određene benefite. Na sastanku će se detalj¬no razraditi plan kako da sredstva bude utrošena i na koji način te šta se i koliko očekuje od kojeg.

– Sve mora biti transparentno. Vlada mora znati gdje ide novac i kako se on troši, a ne da bude kao ranijih godina, rudnici dobiju investiciju, a ona se potroši u druge svrhe. Od sada ćemo sve nadzirati i prionaći mehanizam kontroliranog utroška ovih sredstava – istaknuo je Džindić.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara Federacije, rekao je da je riječ o ozbiljnom projektu, od kojeg rudari očekuju i mnogo i koji uveliko podržavaju.

– Ovo je prilika koja se ne smije propustiti. Mi moramo uraditi sve ono što je do rudara i dati puni doprinos na terenu. Naravno, očekujemo da se podigne nivo sigurnosti na radu i da, zauzvrat, ostvarimo bolje poslovne rezultate. Ovaj novac ne smije se rasuti na pogrešan način – kaže Husić.

Izvor: tip.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend