U protekle tri godine Općina Visoko u projekte razvoja lokalne zajednice investirala 11,5 miliona KM

U periodu 2013. – 2015. Općina Visoko investirala je u realizaciju projekata usmjerenih na razvoj lokalne zajednice i kreiranja boljeg životnog ambijenta 11.559.671,74 KM.

Na donatorska sredstva i grantove viših nivoa vlasti, kao i učešće mještana, odnosi se 7.997.799,49 KM, dok se na sredstva iz budžeta Općine odnosi 3.561.872,25 KM.

Realiziran je velik broj infrastrukturnih projekata tako da Općina iz godine u godinu bilježi višemilionska ulaganja u infrastrukturu, ceste, rasvjetu, vodovod i kanalizaciju, i to ne samo iz vlastitih sredstava već, što je veoma bitno, iz sredstava drugih nivoa vlasti i donatorskih sredstava po čemu Visoko spada u jednu od najuspješnijih općina u BiH.

«U protekle tri godine kreirali smo preduvjete za stabilizaciju ukupnih prilika u Visokom i stvarali pretpostavke za značajnije razvojne projekte koji će Visoko ponovno vratiti u sam vrh općina poželjnih za investiranje, sa kvalitetom življenja kakav Visočani zaslužuju. Budžetsku potrošnju smo doveli u red, čime je uspostavljeno povjerenje prema višim instancama vlasti, ali i potencijalnim donatorima i investitorima, tako da smo pronašli alternativne izvore investicija», izjavila je načelnica Općine Visoko mr. Amra Babić, istaknuvši da je u godini koja je pred nama planirana realizacija projekata vodosnabdijevanja za 12.000 Visočana, ekološkog projekta izgradnje Centra za upravljanje komunalnim otpadom, dalja izgradnja komunalne infrastrukture, rekonstrukcija i asfaltiranje cesta i puteva, kao i uređenja korita rijeka i parkova.

“Namjera nam je, ističe načelnica Babić, da ovaj grad i ovu općinu pripremimo što je moguće bolje za ulazak u Evropsku uniju. S tim u vezi, raduje činjenica da je sve više domaćih institucija, kompanija, ali i inozemnih investitora i predstavnika EU koji u Općini Visoko vide istinskog partnera”, završava Babić.