U ovim zemljama bh. građani imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu

Bosna i Hercegovina zaključila je niz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, na osnovu kojih su regulirana i prava koja se odnose na ostvarivanje besplatne zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu, piše Radiosarajevo.ba.

Prema ovim sporazumima, osigurani bh. građani zdravstvenu zaštitu u državi ugovornici mogu ostvariti na temelju prethodno izvađenog obrasca, odnosno potvrde o pravu korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu.
“Navedene obrasce odnosno potvrde izdaju županjski zavodi zdravstvenog osiguranja za one države ugovornice s kojim je zaključen odnosno preuzet sporazum o socijalnom osiguranju koji predviđa pružanje zdravstvenih usluga na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja.
S navedenim obrascem odnosno potvrdom, osigurane osobe se javljaju nositelju zdravstvenog osiguranja države ugovornice, koji će im, kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom, izdati dokument koji pokriva troškove hitnih odnosno neophodnih zdravstvenih usluga, odnosno usluga koje se ne mogu odložiti do povratka u BiH”, objasnili su za Radiosarajevo.ba iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Kako je potvrđeno u ovom Zavodu, ukoliko međunarodni ugovor ne predviđa pružanje zdravstvenih usluga na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja, osiguranici će platiti pruženu zdravstvenu uslugu, te, po povratku u BiH, kod nadležnog županijskog zavoda, mogu podnijeti zahtjev za refundaciju troškova pruženih hitnih zdravstvenih usluga. Naša zemlja ima zaključen Međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju s Austrijom, Belgijom, Crnom Gorom, Nizozemskom, Hrvatskom, Mađarskom, Makedonijom, Njemačkom, Slovenijom, Srbijom, Turskom, Italijom, Luksemburgom. Također, osim ovih zemalja, i u Velikoj Britaniji, Češkoj i Slovačkoj regulirana je besplatna zdravstvena zaštita za osigurane bh. građane na taj način da im nije potrebna potvrda nego je važno da uz sebe posjeduju bh. putovnicu.
Osim ovoga, vrlo malo građana u BiH je upoznato s pogodnostima u vezi s plaćanjem koje postoje prilikom liječenja bh. državljana u modernim klinikama u inozemstvu. “Liječenje u inozemstvu na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH regulirano je Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvu koji propisuje oboljenja, uvjete i postupak upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo“, kažu u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Istaknuto je da pacijenti iz BiH imaju pravo na besplatno liječenje jedanaest bolesti na klinikama u inozemstvu napominjući da Zavod snosi sve troškove u takvim slučajevima uključujući i prijevoz i troškove pratitelja. Zato, prije nego što krenete u jednu od navedenih zemalja, s ovjerenom zdravstvenom knjižicom, posjetite svoj Županijski zavod zdravstvenog osiguranja te zatražite potvrdu o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(www.vecernji.ba)