U naselju Rijeka u Vitezu počeli radovi čišćenja korita rijeke

Već treći dan u naselju Rijeka u Vitezu radi se aktivno na čišćenju korita Rijeke.

Preventivno se produbljuje korito rijeke, te se radi na raščišćavanju taloga kamena i zemlje nakupljenog u proteklom periodu, kako bi se spriječile poplave kada dođe kišno razdoblje.

Iz Općine Vitez  iz službe civilne zaštite angažiran je tim sa radnim strojevima kako bi se spriječile poplave u ovom naselju.

Fotografije u kojima se vidi potreba za čišćenjem korita rijeke