U BiH u 2009. godini bilo je 34.820 živorođene djece

U BiH u 2009. godini bilo je 34.820 živorođene djece, što je povećanje broja živorođenih za 0,59 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u tom razdoblju umrle su 34.772 osobe, što predstavlja povećanje od 2,32 %. Tijekom 2009. u BiH sklopljeno je 20.563 braka, što u odnosu na godinu ranije pokazuje smanjenje za 7,15 %. U prošlog godini razvedeno je 949 brakova, što je pad od 17,12 % u odnosu na 2008.