U BiH rast nezaposlenosti u kolovozu od 0,25 posto

U BiH zaključno s 31. kolovozom na evidenciji za nezaposlene nalazilo se 517 508  osoba, što je u odnosu na srpanj više za 1 336 osoba ili 0,25 posto, podaci su zavoda i službi zapošljavanje. Prema podacima Agencije za zapošljavanje BiH, od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje njih 261 172 ili 50,47 posto su žene. U strukturi osoba koja traže zaposlenje, nekvalificiranih radnika je 159 929 ili 30,9 posto, polukvalificiranih je 13 984 ili 2,7  posto, kvalificiranih je 183 316 ili 35,42 posto, visokokvalificiranih 4 055 ili 0,78 posto, s nižom stručnom spremom 2 019 ili 0,39 posto, sa srednjom 124 698 ili 24,1 posto, višom 7 675 ili 1,48 posto i visokom 21 833 ili 4,22 posto.

Brisanih s evidencije zavoda i službi zapošljavanje je 12 560 lica od kojih je zaposleno 5 690 ili 45,3 posto. U kolovozu su poslodavci zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2 782 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je 4 755 registriranih osoba kojima je prestao radni odnos. Novčanu naknadu u kolovozu je koristilo 11 920 osoba, a u istom periodu 2009. godine 13 016 osoba, što ukazuje da se ovaj broj smanjio za 1 096 lica ili 9,19 posto. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 340 857 lica ili 65,87 posto od ukupno registriranih nezaposlenih. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u srpnju 2010. godine broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 677 290, a od toga su 274 843 žene.