U BiH prošle godine rođeno 33.780 beba, a umrlo 34.630 osoba

U BiH je prošle godine rođeno 33.780 beba, što je za 850 manje od ukupnog broja umrlih u istom periodu, podaci su Agencije za statistiku BiH. I u 2009. broj umrlih bio je za 30 veći od broja rođenih, što pokazuje da BiH posljednjih godina konstantno bilježi negativnu stopu prirodnog priraštaja. “Ta situacija je različita u čitavoj BiH.

Svi kantoni s hrvatskom većinom imaju negativnu stopu prirodnog priraštaja, kantoni s bošnjačkom većinom, izuzev Goražda, imaju pozitivnu stopu, dok Republika Srpska ima negativan prirodni priraštaj konstantno od 1992. godine”, naveo je Pašalić. Ovi podaci govore da je čitava BiH ušla u proces depopulacije, odnosno smanjivanja broja stanovnika. “Ovo se tiče samo prirodne depopulacije. Međutim, kada se tome dodaju migracije, jer više stanovnika napušta BiH nego što se doseljava u nju, onda je smanjivanje broja stanovnika još više izraženo”, naveo je Pašalić.

(Avaz)