Tri crna pojasa za KK Mladost Vitez

U Gradačcu je 14. kolovoza održano polaganje za majstorska zvanja u organizaciji Karate saveza BiH i Karate kluba “ Adnan Bistrić “ iz Gradačca koji je ujedno bio i domaćin ovog polaganja. Sudjelovalo je 55 kandidata. 41 kandidat je izašao na polaganje za zvanje majstora 1.DAN, a ostali kandidati su polagali za zvanja 2. i  3. DAN. Komisiju u ime Karate saveza  BiH sačinjavali su predsjednica Merita Tirić –Čampara i članovi Jasmin Gogić i Ismir Jusko. Za zvanje majstora 1. DAN – crni pojas na ovom polaganju sudjelovale su i tri članice Karate kluba “ MLADOST “ Vitez i to Tuco Hajrija, Sivro Amela i Adilović Amina, koje su uspješno odradile ovo polaganje,  te dobile više zvanje u karateu. Također je značajno napomenuti još i to da je Amina Adilović proglašena za najkompletnijeg i  najuspješnijeg kandidata polaganja u Gradačcu.