Travnik: Rezultati obnove šteta od posljedica poplava

Centar za edukaciju mladih (CEM) Travnik u sklopu aktivnosti iz projekta Mreže „BRANA“, koji se realizuje i za područje općine Travnik, organizira javnu raspravu o temi „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Travnik tokom 2014. godine – prezentacija projekta mreža „BRANA“, koja će biti održana u ponedjeljak, 01.02.2016. godine u sali Općine Travnik sa početkom u 10,00 sati.
Cilj javne rasprave je promocija projekta Mreža „Brana“, informisanje građana o štetama nastalim u poplavama iz 2014. godine na području općine Travnik o, do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći, za ugrožene u poplavama u budućnosti.

DNEVNI RED:

• 10,00 – 10,05 Uvodna riječ
• 10,05 – 10,20 Predstavljanje projekta mreža „Brana“
• 10,20 – 10,40 Predstavljanje rezultata obnove šteta – učešće međunarodnih i domaćih donatora u obnovi
• 10,40 –11,00 Predstavljanje izvještaja o procjeni šteta od prirodnih nepogoda koja su uzrokovala pojavu poplava i klizišta na području općine Travnik, tokom 2014. godine
• 11,00 – 11,15 Diskusija
• 11,15 – 11,25 Zaključci