Travnik prvi uvodi ‘zonu bežičnog interneta’

U okviru projekta „Travnik wireless city“ počeli su prvi radovi na preuređenju parka kod Općinskog suda Travnik u Info park, odnosno zonu bežičnog interneta.

 

Novi pristup u suradnji općinske administracije Travnik sa mladima rezultirao je nizom aktivnosti koje vode do ostvarenja jednog od ciljeva politike kvalitete a to je stvaranje zajedničkog prostora iz kojeg mladi neće odlaziti.
Trenutno je u tijeku realizacija jedne takve aktivnosti koju u partnerstvu sa Općinom implementira Centar za edukaciju mladih a to je realizacija projekta „Travnik wireless city“.

Ovaj projekat podrazumijeva preuređenje parka kod Općinskog suda u zonu besplatnog bežičnog interneta,odnosno u Info park.  Prilikom odabira lokacije vodilo se računa da se ova zona nalazi u blizini srednjih škola.
Inače,implementator i incijator ovog projekta je Centar za edukaciju mladih a isti finansiraju UNDP BiH i dijelom Općina Travnik.

Svi radovi na Info parku će biti završeni do kraja lipnja ove godine, a zvanično otvorenje parka se očekuje početkom srpnja 2010.

Paralelno sa ovom aktivnošću Centar za edukaciju mladih započeo je implementaciju drugog dijela projekta koji podrazumijeva izradu web portala za mlade : www.opet.ba
Na ovom web portalu mladi će moći pronaći informacije vezane za pokrivenost i lokaciju wireless mreže i Info parka kao i oglase za posao, formalnu i neformalnu edukaciu, stipendije, grantove i dr. (Bizon.ba)