Travnik: Održana 52. sjednica Vlade SBK

U Travniku je održana 52. sjednica Vlade SBK. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja i premjeravanja drva te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potrošnje sredstava za 2017. godinu sa stavke Budžeta SBK za 2017. godinu – Prijenos sredstava za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije na području SBK, sredstva planirana za ovu namjenu su predviđena u iznosu od 100.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za mart 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju osnovica za obračun iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih funkcija osnovica za obračun iznosi 105,01 KM.
Donesena je i Odluka o usklađivanju koeficijenata za plaće sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Srednjobosanskom kantonu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta doniijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Jajce, koji nemaju organizirani prijevoz, za II polugodište nastavne 2016/2017.godine, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 15.805,79 KM,
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, koji nemaju organizirani prijevoz i učenika s posebnim potrebama, za II polugodište nastavne 2016/2017.godine, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 54.702,40 KM,
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranju osnovnih muzičkih/glazbenih škola za III i IV mjesec 2017. godine, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 150.000,00 KM,
– Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku zamjene krova na zgradi O.Š. Gra.Marjan Šunjić, Stojkovići – Novi Travnik, odlukom se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Monting-Z“ d.o.o. Zavidovići,
– Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku instalacije grijanja u II O.Š. Bugojno – P.Š. Vesela, odlukom se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Fakon“ d.o.o. Banja Luka,
– Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju PVC prozora i vrata u O.Š. „Karaula“ Karaula, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Yavuz Companz“ d.o.o. Stara Bila, Vitez,
– Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju aluminijskih vrata sportske dvorane u O.Š. „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.950,45 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Maks“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju poda u dvije učionice u O.Š. „Turbe“ Turbe, odlukom se izdvaja iznos od 4.171,05 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Pam Color“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkurska za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK, sredstva će se koristiti za izmirenje obaveze troškova dženaze smrtno stradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarsvo Srednjobosanskog kantona i lica angažovanog na izvođenju radova u šumi.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 45.000,00 KM,
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruga/ udruženja branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 97.500,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija za mjesec mart 2017. godine i Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u aprilu 2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o imenovanju interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o Javno privatnom partnerstvu SBK.

(KABINET PREMIJERA)