Travnik: Manifestacija “Putovima Središnje Bosne”

Književna manifestacija pod nazivom “Putovima Središnje Bosne” održat će se 10. svibnja u 19 sati u konferencijskoj dvorani 2B multimedia print u Donjem Putićevu.
Naime, radi se o manifestaciji na kojoj će tragom legendi i priča inspirisanih književnim stvaralaštvom, književnica Božena Volić predstaviti knjigu pod simboličnim nazivom “Legende i priče Središnje Bosne”.
U sklopu ove manifestacije održat će se i predavanja nekoliko istaknutih ličnosti Srednje Bosne.
Program :
1. Legende i priče Središnje Bosne: tradicionalne forme u narativu Božene Volić
Marija Marić dipl. komparativne književnosti
2. Osvrt na usmenu narodnu predaju kroz priče našeg zavičaja
Marinko Slipac predsjednik Udruge „Baština“, Novi Travnik
3. Leksičke značajke Legendi i priča Središnje Bosne Božene Volić
Sanja Ledić mr. b/h/s jezika i književnosti naroda B i H
4. O knjizi Božene Volić: „LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“
Fatima Maslić dipl. hist. umjet. – direktorica Zavičajnog muzeja u Travniku
5. Opisi prirode u djelu „LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“
Marina Heraković prof. hrvat.jez. i knjiž. i filoz.
6. Historija i legende u književnom stvaralaštvu nobelovca Ive Andrića i Božene Volić
Enes Škrgo Kustos Memorijalnog muzeja Rodne kuće Ive Andrića
7. Tragom tekstova u knjizi „LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“
Božena Volić spisateljica