Sazvana 41. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 18. travanj 2024. godine sazvana je 41. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Sjednica će početi u 9 sati, a predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 40. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Prijedlog zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 5. Godišnje izvješće Odjela za unutarnju reviziju za 2023. godinu – Ministarstvo financija
 6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (OŠ „Travnik“ Travnik) – Ministarstvo financija
 7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (SŠ „Kreševo“ Kreševo) – Ministarstvo financija
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu kontejnera – Ministarstvo unutarnjih poslova
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za OGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu medicinske opreme za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računala za potrebe MSTŠ „Travnik“, Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu štampača i usisavača za potrebe „Prva osnovna škola“, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge nadzora i priključka električne energije za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području KSB/SBK kojima nije osnivač Kanton – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavu školskog namještaja za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
  a) za OŠ „Jajce-Krušćica“, Jajce
  b) za OŠ „Kaćuni“, Kaćuni
  c) za OŠ „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje
  d) za „Druga osnovna škola Bugojno“, Bugojno
  e) MSŠ „Donji Vakuf“, Donji Vakuf
  f) SSŠ „Bugojno“, Bugojno
  g) MSŠ „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje
  h) STŠ „Bugojno“, Bugojno
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu projektora i elektronske opreme – Ured za javne nabave
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 19. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • a) za nabavu uređaja za evidentiranje prisustva i kontrolu radnog vremena u Općinskom sudu u Bugojnu
 • b) za nabavu stola za skener uređaj u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik
 • c) za nabavu ormara u registru Općinskog suda u Travniku
 1. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
  a) za funkcionalnu podršku aplikaciji Kadrovske evidencije
  b) za izradu metalne podkonstrukcije i ventilacije
  c) za nabavu opreme za policiju
  e) za nabavu posteljine za pritvorske jedinice
  d) za nabavu opreme za krim policiju
 2. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
  a) za nabavu motocikla
  b) za nabavu kancelarijskog namještaja
  c) za nabavu električne energije
 3. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 • a) za izradu glavnog projekta za OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica
 • b) za izvođenje radova na uređenju dvorišta SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje i OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje
 • c) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Jajce
 • d) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općina Gornji Vakuf – Uskoplje i Donji Vakuf
 • e) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Bugojno
 • f) za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Vitez
 1. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu stolica – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
 2. Suglasnost za nabavu roba i usluga za potrebe škola (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 3. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 4. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
 5. Izvješće Općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Zakazana 26. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Zakazana je 26. sjednica Općinskog vijeća Vitez, sjednica će se održati dana 3.4.2024.godine (srijeda) u dvorani Općinskog vijeća Vitez sa početkom u 10:00 sati.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2024.godinu;
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju  Povjerenstva za mlade općine Vitez;
 3. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika savjeta MZ-e “Rijeka”;
 4. Prijedlog odluke o dodjeli poslova nadzora nad izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih putova na području općine Vitez, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 5. Prijedlog odluke o dodjeli poslova nadzora nad izvođenjem radova izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijskih mreža i vodovodnih  sustava, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez
 6. Prijedlog odluke o dodjeli poslova sanacije i održavanja  kanalizacijskih mreža JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 7. Prijedlog odluke o dodjeli o dodjeli poslova  održavanja i sanacije lokalnih putova, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez
 8. Prijedlog odluke o dodjeli poslova rekonstrukcije vodovodnih mreža, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 9. Prijedlog programa utroška sredstava izdvojenih u proračunu općine Vitez, “transfer-poticaji poljoprivredi” u 2024.godini;
 10. Prijedlog programa utroška sredstava iz proračuna općine Vitez za poticaj gospodarstvu za 2024.godinu;
 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (Drago Kafadar);
 12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Mario Tustonja);
 13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (D-Investing);
 14. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (Bošnjak Comerce d.o.o Vitez);
 15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Miroslav Radoš);
 16. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Nedžad i Ildijana Adilović);
 17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Trgo-Auto d.o.o Vitez);
 18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „CENTAR 1“ Vitez;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ općina Vitez.

Danas zasjeda Vlada KSB – Ovo je dnevni red 39. sjednice

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
39. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 28. 3. 2024. godine, u 9:00 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 38. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za period 2024. – 2026. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Kantona Središnja Bosna za period 2025. – 2027. godine – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Polje – Sladići, općina Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje sudskih odluka – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
a) MSEUŠ „Travnik“ Travnik
b) MSŠ „Travnik“ Travnik
c) MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku školskog namještaja za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Kaonik“ Kaonik
b) OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac
c) MSŠ „Travnik“ Travnik
d) OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica
e) OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik
f) MSŠ „Busovača“ Busovača
g) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
h) OŠ „Vitez“ Vitez
i) OŠ „Mehurići“ Mehurići
j) MSŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
k) „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf
l) SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za osnovne glazbene škole (za ožujak 2024. godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“, Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o isplati štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa – Kantonalna uprava za branitelje
19 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku najma skenera za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku tonera i konduktora za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za izgradnju CIPS lokacije Kiseljak
b) za sanaciju zgrade Policijske stanice Jajce
c) za usluge prijevoza motornih vozila i stvari
22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) za centralno grijanje
b) za električnu energiju
23. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Suglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Kantona – Stručna služba Skupštine
26. Informacija Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo financija
27. Izvješće načelnika Općine Vitez o utrošku sredstava doniranih za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Vlada KSB izdvojila 737.000 KM za kupovinu zdravstvenih markica umirovljenicima s najnižim primanjima

Jučer je u Travniku održana 34. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna na kojoj je razmatrano 60 točaka dnevnoga reda.

Razmatrana i usvojena su Izvješća o radu svih ministarstava, upravnih organizacija, ureda i službi KSB za 2023. godinu te Izvješće o realizaciji Akcionog plana Vlade KSB za sprječavanje korupcije.

Usvojeni su Programi utroška sredstava s kriterijima raspodjele iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.

Donesena je Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB Zavodu za zdravstveno osiguranje za kupovinu zdravstvenih markica u iznosu od 737.000,00 KM.

Domu zdravlja Busovača odobrena je prenamjena sredstava odobrenih 2022. godine u iznosu od 45.000,00 KM. Novom odlukom sredstva su namijenjena za rekonstrukciju sanitarnih čvorova.

Na sjednici je doneseno i niz proceduralnih odluka nužnih za funkcioniranje Vlade i svih proračunskih korisnika.

Sazvana 34. sjednica Vlade KSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna, (Službene novine KSB, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


S A Z I V A M
34. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 22. 2. 2024. godine, u 9:00 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 33. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvješća o radu ministarstava za 2023. godinu
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvješća o radu uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za putove
4. Izvješća o radu ureda i službi za 2023. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna SBK/KSB
f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana Vlade Kantona za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanje korupcije za 2023. godinu – Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
6. Program rada Agencije za privatizaciju za 2024. godinu – Agencija za privatizaciju
7. Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
8. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezima – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – Služba za zapošljavanje
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – REZ-u“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za javno privatno partnerstvo“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacija“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za tehničke preglede vozila za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – akademijama“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi za mlade“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima za naučne radove“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (MSTŠ „Travnik“ Travnik i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnog uređaja – Skupština Kantona
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku diskova za server sa konfiguracijom – Ministarstvo unutarnjih poslova
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Drvetine“, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku slušalica – Ministarstvo gospodarstva
30. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za izradu projekta zgrade PS Fojnica
b) za izradu izvedbenog projekta zgrade PS Fojnica
c) za veterinarske usluge
d) za održavanje vozila van garantnog roka
e) za izmještanje podzemnog električnog kabla
f) za održavanje prijenosa signala za video nadzor grada Viteza
g) za održavanje i popravku računarske opreme
h) za korištenje sportske dvorane
i) za reviziju projekta PS Busovača
j) za nabavku rezervnih dijelova za računarsku opremu
k) za nabavku usnika za alkometre
l) za nabavku potrošnog materijala za foto printer
m) za nabavku materijala
n) za nabavku filtera za gas maske
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku električne energije za Kantonalni sud u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku policijskih uniformi – Ministarstvo unutarnjih poslova
34. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
a) za nabavku licenci za Microsoftove proizvode i usluge
b) za usluge ispisa i upravljanja sustavom ispisa
36. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Suglasnost za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Busovača– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
38. Suglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
39. Suglasnost za plaćanje računa za tiskanje Službenih novina SBK/KSB – Stručna služba Vlade
40. Suglasnost na Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade Kantona i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik – Kabinet premijera Kantona
41. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – Ministarstvo financija
42. Izvješće Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civile zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo dipl. ing.

TRAVNIK: Održana 32. sjednica Vlade KSB, pogledajte donesene odluke

U četvrtak, 8. veljače 2024. godine u Travniku je održana 32. redovita sjednica Vlade KSB.

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

Vlada KSB je usvojila Zapisnik s 31. sjednice.

Na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, Vlada KSB je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona, kojom se navedenom Uredu daje svojstvo pravne osobe. Razlog za donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo je uvjet za registraciju i dobivanje glavnog identifikacijskog broja od strane Porezne uprave FBiH.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela sljedeće programe:

– Program i kriterija za dodjelu sredstava za sufinanciranje izgradnje i uređenja groblja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinanciranje izgradnje i uređenja groblja za 2024. godinu te se utvrđuju uvjeti i postupak dodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje groblja” iz Proračuna KSB za 2024. godinu.
– Program i kriterija za dodjelu sredstava za sufinanciranje izgradnje i uređenja spomen obilježja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinanciranje izgradnje i uređenja spomen obilježja za 2024. godinu te utvrđuju uvjeti i postupak dodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje spomen obilježja” iz Proračuna SBK za 2024. godinu
– Program i kriterija za dodjelu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, manifestacija i sportska natjecanja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinanciranje manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti za 2024. godinu te utvrđuju uvjeti i postupak dodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti” iz Proračuna SBK za 2024. godinu
– Program i kriterija za dodjelu sredstava za rad udruženja branitelja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinanciranje rada, odnosno obavljanja redovnih poslova udruženja branitelja za 2024. godinu te se utvrđuju uvjeti i postupak dodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca” iz Proračuna SBK za 2024. godinu

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinanciranje općine Dobretići za prvi kvartal 2024.godine u iznosu od 92.500,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne davatelje krvi u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Crvenom križu Kantona Središnja Bosna.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela Odluku o davanju suglasnosti za nabavku usluga izrade tehničke specifikacije za zgradu odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija (II faza) u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 2.000,00 KM bez PDV-a.

Date su i sljedeće suglasnosti:

– Suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku računara u procijenjenoj vrijednosti od 7.390,00 KM bez PDV-a.
– Suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku dijelova za održavanje računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 3.529,91 KM bez PDV-a
– Suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku uredskog namještaja u procijenjenoj vrijednosti od 5.982,05 KM bez PDV-a.
– Suglasnost Ministarstvu privrede za nabavku tonera za printere i kopir aparate u procijenjenoj vrijednosti od 5.900,00 bez PDV-a.
– Suglasnosti Kantonalnom sudu u Novom Travniku za nabavku usluga interneta u procijenjenoj vrijednosti od 5.950,00 bez PDV-a.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za plaćanje račun izdan od strane „ALMY“ d.o.o. Zenica za isporuku lož ulja u iznosu od 6.606,84 KM.
– Suglasnost Stručnoj službi Vlade za plaćanje računa za usluge tiskanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona ispostavljen od strane poduzeća „PRINT-GS“ d.o.o. Travnik od 31. 1. 2024. godine u iznosu od 8.225,10 KM s PDV-om.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za unutarnje uređenje zgrade Vlade SBK u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ) u iznosu od 126.237,14 KM s PDV-om. Sredstva će se doznačiti izvođaču radova GP „TECTA“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Službe za zajedničke poslove.

Zakazana 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskog vijeća Vitez („Službeni

glasnik općine Vitez” broj 7/09  i 2/20) sazivam

XXV  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana u dvorani Općinskog vijeća Vitez 8.2.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

a) usvajanje zapisnika o radu 24.sjednice Općinskog vijeća održane 20.12.2023.godine;

b) odgovori na vijećnička pitanja;

c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog proračuna općine Vitez za 2024. godinu;
 2. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2024. godinu;
 3. Program rada Općinskog vijeća za 2024. godinu;
 4. Program rada Općinskog načelnika i Službi za upravu za 2024. godinu;
 5. Informacija o radu JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez za 2022. godinu;
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji JU Gradska knjižnica “Vitez”;
 7. Prijedlog odluke o imenovanju Predsjednika MZ-e  “Šantići-Sivrino selo”;
 8. Prijedlog odluke o usvajanja Plana kapitalnih investicija općine Vitez za razdoblje od 2024.-2028.godine;
 9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;(Adnan Trako);
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova JKP “Vitkom”-u  d.o.o Vitez;
 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva; (Frano Mišković);
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za realizaciju Ugovora o zamjeni;(Šantić Zvonko);
 13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanje građevne čestice; (Šemsa Bektaš);
 14. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Drago Kafadar);
 15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;(Ifet Hurem);
 16. Odluka o dopuni odluke o gubitku statusa javnog dobra;(Ivica Kajgo);
 17. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Radio Vitez;
 18. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Gradska knjižnica “Vitez”;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Vitez;
 20. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU “Dječji vrtić” Vitez;
 1. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih vijeća

zdravstvenih ustanova;

 1. Prijedlog preporuke o izmjeni visine naknade  za rad članova nadzornih odbora javnih poduzeća.

                                                                                      PREDSJEDNIK                                         OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                Hidajet  Sivro

U četvrtak 22. sjednica Vlade KSB

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                        S A Z I V A M

22. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 16. 11. 2023. godine,  ​​ u 9:00 sati

Za sjednicu predlažem

                                                    DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 21. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade

2. Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći – Ministarstvo pravosuđa i prave

3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za troškove vodovodnog priključka zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu elektrotehničke opreme za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu uredskog namještaja za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade

6. Prijedlog odluke o otpisu kratkotrajnih pozajmica odobrenih Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju

7. Informacija o problematici održavanja sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju – Agencija za privatizaciju

8. Mišljenje na Izvješće o revizije učinka „Rodna ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike                                                                  

                                                                       PREDSJEDNIK VLADE

U četvrtak 21. sjednica Vlade ŽSB, pročitajte dnevni red

21. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 9. 11. 2023. godine u 9:00 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 20. sjednice Vlade Županije Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Nacrt proračuna Županije Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju Proračuna Županije Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
4. Financijski plan Službe za zapošljavanje ŽSB za 2024. godinu – Služba za zapošljavanje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje za 2024. godinu
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju ŽSB (za mjesec listopad 2023. godine) – Stručna služba Vlade
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu klima uređaja – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava za potporu razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija u 2023. godini – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama u 2023. godini – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uniformi za inspektore – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve Vlade za izgradnju pristupa Policijskoj stanici Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe OŠ „Kalibunar“ Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (laptopa) za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
13. Prijedlog odluke o usvajanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Kaćuni“ Kaćuni – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz domovinskog rata – Županijska uprava za branitelje
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete od požara – Županijska uprava za civilnu zaštitu
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za saniranje štete od klizanja tla – Županijska uprava za civilnu zaštitu
17. Izvješća općina o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Županijska uprava za civilnu zaštitu
a) izvješće općine Kiseljak (objekt Stipe Trogrlića)
b) izvješće općine Kiseljak (objekt Ante Slomo)
c) izvješće općine Travnik
d) izvješće općine Gornji Vakuf – Uskoplje
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga sistematskog zdravstvenog pregleda – Županijska uprava za civilnu zaštitu
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu uredskog namještaja – Stručna služba Vlade
20. Suglasnost za prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva

U četvrtak 20. sjednica Vlade KSB

Za četvrtak, 2. studenog sazvana je 20. redovita sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna u 9:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 19. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – Ministarstvo financija
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu i ugradnju radijatora za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Prokos, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu pokretnih polica – Kantonalni arhiv
 9. Izvješće o korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna za prva tri tromjesečja
 10. godine – Ministarstvo financija
 11. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu studeni 2023. godina – Stručna služba Vlade
  a) Ministarstvo unutarnjih poslova
  b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
 12. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu studeni 2023. godina – Stručna služba Vlade
  a) Ministarstvo unutarnjih poslova
 13. Izvješće o rezultatima korištenja radara za razdoblje srpanj – rujan 2023. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
 14. Razrješenja i imenovanja
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave