Vlada KSB izdvojila 737.000 KM za kupovinu zdravstvenih markica umirovljenicima s najnižim primanjima

Jučer je u Travniku održana 34. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna na kojoj je razmatrano 60 točaka dnevnoga reda.

Razmatrana i usvojena su Izvješća o radu svih ministarstava, upravnih organizacija, ureda i službi KSB za 2023. godinu te Izvješće o realizaciji Akcionog plana Vlade KSB za sprječavanje korupcije.

Usvojeni su Programi utroška sredstava s kriterijima raspodjele iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.

Donesena je Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB Zavodu za zdravstveno osiguranje za kupovinu zdravstvenih markica u iznosu od 737.000,00 KM.

Domu zdravlja Busovača odobrena je prenamjena sredstava odobrenih 2022. godine u iznosu od 45.000,00 KM. Novom odlukom sredstva su namijenjena za rekonstrukciju sanitarnih čvorova.

Na sjednici je doneseno i niz proceduralnih odluka nužnih za funkcioniranje Vlade i svih proračunskih korisnika.