Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta

Općina Novi Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Novi Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Podrška mladima
 • Projekti neformalne edukacije za mlade
 • Projekti prevencije ovisnosti, maloljetničkog nasilja, delikvencije i nasilja u obitelji
 • Projekat podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja srednjih škola i studija
 • Projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma
 1. Obrazovanje
 • Projekti koji imaju za cilj organiziranje radionica edukativnog sadržaja (informatički, kursevi stranih jezika, likovne umjetnosti, fotografije i slično)
 • Projekti suradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika
 1. Sport
 • Podrška sportskim projektima u cilju unapređenje sporta u lokalnoj zajednici
 1. Kultura
 • Projekti za manifestacije kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera
 • Projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture
 • Obilježavanje značajnih datuma (lokalnih i drugih nivoa)
 1. Zaštita okoliša
 • Edukacija, podizanje svijesti i obuka o zaštiti okoliša
 • Projekti zaštite i unapređenja životne sredine

JAVNI POZIV LOD 2024.

Smjernice za podnositelje i kriteriji za odabir

Pregled proračuna i plan potrošnje 2024

Logički okvir logička matrica

Projektni prijedlog 2024

Plan aktivnosti i promocije 2024

Administrativni podaci o podnosiocu projekta – 2022

Financijski indetifikacioni formular

Objavljen javni poziv za sufinaciranje projekta i aktivnosti iz oblasti kulture i sporta za 2024. godinu

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna objavilo je javni poziv za sufinaciranje programa/projekta – oblasti kulture i sporta za 2024. godinu. Rok za dostavljanje prijava na javni poziv je 30 dana, zaključno sa 29.3.2024. godine.

Tekst javnog poziva iz oblasti kulture i prijavne obrasce možete preuzeti na ovom LINKU.

Tekst javnog poziva iz oblasti sporta i prijavne obrasce možete preuzeti na ovom LINKU.

Općina Travnik objavila dva nova Javna poziva

Načelnik Travnika Kenan Dautović, raspisao je Javni poziv za sufinansiranje vrhunskog sporta, poticaj izdavaštvu, kao i Javni poziv za sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklore.

Više detalja o javnim pozivima pogledajte na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dostavljanje prijava po osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Travnik – Poticaj izdavaštvu

Javni poziv za dostavljanje prijava po osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Travnik – Sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora

Javni poziv za dostavljanje prijava po osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Travnik – Sufinansiranje vrhunskog sporta

Program utroška sredstava

izvor: tntportal.ba/radiovitez.ba